Brunnen

Ilman teitä emme olisi tässä! Saamamme palaute kertoo, että olemme oikealla tiellä, kun hälvennämme turhia pelkoja ja viitoitamme tietä vaikealla mainepolulla.

Olemme vaikuttuneita siitä, kuinka arvokasta osaamisemme ja tukemme ovat asiakkaillemme. Me sanomme samoin teille: Ilman teitä emme olisi tässä!

 

Mutta miltä näyttää Brunnen ja viestintä vuonna 2020?

Vuonna 2020 on kaikki turhan tekeminen alalla loppunut. Viestintä perustuu mittaamiseen. Me Brunnenissa olemme tehneet uraauurtavaa työtä vaikuttavuuden mittareiden juurruttamisessa – viestintää tarvitsevalle asiakkaalle suositellaan vain niitä palveluita, jotka tukevat yksitulkintaisesti hänen toimintansa tavoitteita. Eikä mitään palvelua aloiteta ennen kuin oikeat tulosmittarit on päätetty.

Vuonna 2020 on siirrytty tarinankerronnasta tarinan tekemiseen. Brunnen ohjaa sisältöjen ohella asiakkaan käyttäytymistä. Viestinnän valinnat tehdään etiikkaan perustuen, ja maineesta on tullut asiakkaidemme arvokkain ja numeerisesti mitattava pääoma. Maine ja etiikka ovat tasavertaisia kavereita vaikkapa organisaation tietoturvan ja kirjanpidon kanssa.

Vuonna 2020 vastaamme edelleen suoraan viestinnän suuriin haasteisiin: nopeuteen, yllätyksellisyyteen, jakamiseen ja sisällön eri muotoihin.

Pidämme huolta siitä, että aito kohtaaminen ja keskustelu säilyvät yhtä arvokkaina vaikuttamisen keinoina kuin somessa luoviminen. Vaikka digitaalinen viestintä onkin kaikkialla, ei se korvaa puhetta, kuuntelua saatikka tunteita. Asiakkaamme tarvitsevat luottojoukkoja muuallakin kuin verkossa.

Noudatamme kaikissa töissämme ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n eettisiä ohjeita sekä muita alan hyvien käytänteiden mukaisia tapoja ja ohjeistuksia.

 

Asiakkaamme kertovat

Proact

Tunnemme Brunnenin toiminnan jo vuosien takaa, ja nyt osaamme käyttää heitä paljon laaja-alaisemmin kuin aiemmin. Mediavaikuttamisen ohella Brunnenilla on tuore näkemys erilaisten asiakastapahtumien järjestämiseen ja erityisesti sisältöön. He ovat myös laatineet meille sosiaalisen median strategian ja opettaneet eri kanavien käyttöä osana arkityötämme. He työskentelevät säännöllisesti tiloissamme ja antavat tukea arjen viestinnän haasteisiin ja työyhteisöviestinnän kehittämiseen.

Mika Nyholm
toimitusjohtaja

Espotel

Yhteistyön alkaessa tavoitteemme oli selvä. Halusimme Espotelille lisänäkyvyyttä mediassa erityisesti teollisen internetin asiantuntijana. Tämä tarkoitti muun muassa toimitustapaamisia, mielipidekirjoituksia ja asiantuntija-artikkeleita. Tämän lisäksi rakensimme yhteistyössä markkinointiviestintäämme sekä halusimme konsultointia sosiaalisen mediaan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Brunnenin kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja keskusteluyhteys on ollut tiivis koko ajan.

Kari Liuska
toimitusjohtaja

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry perustettiin vuoden 2012 lopussa. Brunnen laati liitolle viestintästrategian, visuaalisen ilmeen sekä verkkosivut vuoden 2013 alussa. Yhteistyö sujui alusta alkaen hyvin erittäin kireästä aikataulusta huolimatta. Brunnenin tiimi työskenteli koko ajan sitoutuneesti ja tuloksellisesti. Toimialan tuntemus oli toimeksiannon etenemiselle ja onnistumiselle suureksi eduksi.

Raimo Kilpiäinen
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Alfa Laval Nordic Oy

Brunnenilaiset ovat näyttäneet meille miten tekemisen ilo ja korkea ammattitaito kuuluvat samaan pakettiin. Brunnen on sitkeällä työllään tuonut meidät näkyvästi esille ja vahvistanut tunnettuuttamme alalla. He ovat myös varmistaneet oikeanlaisen viestinnän erilaisissa foorumeissa sekä valmentaneet ulkomaisia kollegoitamme hyödyntämään vaikuttamisen keinoja oikein. Brunnenin myötä olemme oppineet tunnistamaan oikeanlaiset vaikuttamisen paikat.

Benny Lillqvist
toimitusjohtaja

Orkla Care

Olemme tehneet Brunnenin kanssa yhteistyötä jo monta hedelmällistä vuotta. Olemme muun muassa kehittäneet ydinviestejämme ja valmentaneet johtoryhmäämme ja asiantuntijoitamme, unohtamatta laaja-alaista mediaviestintää. Brunnenilaiset ovat perehtyneet syvällisesti alusta asti terveystuotteiden haastavaan ja alati muuttuvaan kenttään sekä sisäistäneet historiallisten brändiemme, muun muassa Möllerin, Nutrilettin ja Sana-solin arvon toivomallamme tavalla.

Susanna Nikko
viestintäpäällikkö

Innotiimi Oy

Ydinviestin sorvaaminen yli 50 intohimoiselle ja osaavalle konsultille on haastavaa, mutta teimme sen onnistuneesti Brunnenin johdolla. Ilman sitä emme olisi voineet päästä yhtä tuloksekkaaseen viestintään. Brunnenilaiset ovat auttaneet alusta asti strategisin ottein, omaksuen helposti erikoisalamme ja pystyen sulautumaan maailmaamme mitä tarkimmalla osuvuudella. Mediayhteistyömme on ollut hedelmällistä ja olemme päässeet tavoitteisiin, joita halusimmekin saavuttaa. Ja ylikin!

Juha Kontiainen
toimitusjohtaja

Paperinkeräys Oy

Liiketoimintastrategian muutos tarkoitti samalla oikeanlaisen viestintäkumppanin löytämistä. Brunnenin kanssa olemme rakentaneet taloomme uudenlaisen viestintäkulttuurin sekä sitoutuneet yhdessä tarkkaan määriteltyjen vuositavoitteiden saavuttamiseen. Strategisen kumppanin on osattava myös kyseenalaistaa totuttuja käytänteitä sekä tukea johtoa kaikissa vaikuttamisen paikoissa. Brunnen on onnistunut tässä.

Karel Nieminen
asiakkuusjohtaja

WSP

Kun aikoinaan aloitimme konsulttimme kanssa, tarvitsimme taloon näkemyksen oikeanlaisesta vaikuttamisesta mediassa. Nyt olemme saaneet pysyvän jalansijan foorumeissa, joita alun perin lähdimme tavoittelemaan. Odotamme viestintätoimistolta nopeaa omaksumiskykyä, korkeaa palveluhalua sekä laaja-alaista näkemystä. Brunnenin kanssa emme ole pettyneet.

Kirsi Hautala
toimitusjohtaja

Tuusulan kunta

Kolmen lukion veistäminen yhden brändin alle on haaste. Brunnenin johdolla onnistuimme luomaan kestävän suunnan Suomessa ainutlaatuiselle lukion brändäykselle. Opettajat ja oppilaat ovat päässeet mukaan kehitystyöhön tuottamaan uutta materiaalia, ja Brunnen on onnistunut valamaan uskoa kiperissäkin tilanteissa hoitamalla kaiken sulavasti ja tehokkaasti. Brunnen auttoi meitä luomaan viestiä, josta pidämme ja johon uskomme.

Esa Ukkola
sivistystoimen johtaja

Into Seinäjoki

Into Seinäjoki on hyödyntänyt Brunnenin asiantuntemusta mm. Seinäjoen aluetta valtakunnallisesti profiloivien viestien kiteyttämisessä, mediavierailun järjestelyissä ja viestinnän konsultoinnissa. Yhteistyö Brunnenin topakoiden naisten kanssa on aina ilahduttavan rentoa, avointa ja tehokasta. On mainiota, kun joku kyseenalaistaa omat ajatukset ja ottaa välillä luulot poiskin. Mikäli se on pohjalaisten kohdalla mahdollista.

Sanna Männikkö
markkinointi- ja viestintäpäällikkö

 

Verkostomme

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto

FIBS yritysvastuuverkosto

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamari

a member of thenetworkone

CommWorld