Lapua on edelläkävijä maineenrakennuksen työpajalla

Brunnen on ollut Lapuan kaupungin kumppanina mainetyössä. Syksyn 2015 aikana määrittelimme Lapualle parhaat tavat viestiä ja rakentaa myönteistä kaupunkikuvaa.

Hanke eteni määrätietoisesti eteenpäin ja lopputuloksena saimme yhteiset viestinnän pelisäännöt sekä vahvan yhteisen tavan viestiä.

Kaiken taustalla Lapuan halu parantaa vuorovaikutusta tärkeimpien sidosryhmien kanssa

Lapuan kaupunkiorganisaatio päätti tarttua uudenlaiseen tapaan viestiä. Vakaana eteläpohjalaisena kaupunkina viranhaltijat ja luottamushenkilöt halusivat tunnistaa mahdolliset maineriskit ja -mahdollisuudet mediassa sekä rakentaa entistä avoimemman dialogin kaupunkilaisten kanssa.

Työkaluna projektissa käytettiin Brunnenin kehittämää Maineriskianalyysiä. Työkalu on käytännössä kaksivaiheinen tutkimus: Ensimmäisen osan avulla tunnistimme ensin kaupungin kannalta tärkeät julkisuuden puheenaiheet ja tutkimuksen toista osaa varten luotasimme keskustelut niiden ympäriltä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Lopulta nämä keskustelut analysointiin siihen tarkoitetun sisällönerittelyn avulla.

Seuraavaksi järjestimme analyysin tulokset esitettävään muotoon. Lopullisena työtapana meillä olivat osallistavat ja vuorovaikutteiset työpajat, joissa julkisen keskustelun tilanne käytiin läpi ja viestinnän yhteiset pelisäännöt voitiin muodostaa niiden pohjalta.

Edelläkävijän tunnistaa jatkuvasta halusta kehittyä ja uudistaa toimintaa

”Lapua on hienona esimerkkinä muille kaupungeille ja kunnille siitä, miten viestintää kannattaa uudistaa voimakkaasti ja jatkuvasti muuttuvan viestintäympäristön mukana. Kaupungin johto sekä luottamushenkilöt rakensivat ohjauksessamme sitouttavat ja innostavat viestinnän pelisäännöt, joissa keskeistä on proaktiivisuus ja julkisten keskusteluareenoiden luokse meneminen”, kuvailee Brunnenin viestinnän suunnittelija ja Maineriskityökalun laatija Jasmiina Riikonen.

”Pelisääntöjen tarkoituksena ei ole sitoa organisaatiota. Niiden tarkoitus on näyttää suuntaa sille, kuinka organisaatio ottaa kantaa eri aiheisiin julkisuudessa ilman, että syntyy ristiriitaisia tilanteita.

Älä tee tätä virhettä viestintästrategiasi suunnittelussa

Me Brunnenissa väitämme, että suurin osa organisaatioiden viestintästrategioista on rakennettu väärin. Mielestämme on vanhentunutta ajatella viestintää kohderyhmät edellä. Siksi viestien yksisuuntainen lähettely eri suuntiin ei ole nykypäivänä tehokasta.

Media- ja viestintäympäristö on muuttunut niin paljon, että organisaatio ei voi enää olla kaiken keskiössä ja erilaiset julkisen keskustelun puheenaiheet ovat syrjäyttäneet ne. Siksi organisaation tuleekin tunnistaa oleelliset keskustelut ja keskustelijat niiden ympärillä. Tämän jälkeen kuuluu mennä reippaasti mukaan.