Brunnen

Ilman teitä emme olisi tässä! Saamamme palaute kertoo, että olemme oikealla tiellä, kun hälvennämme turhia pelkoja ja viitoitamme tietä vaikealla mainepolulla.

Olemme vaikuttuneita siitä, kuinka arvokasta osaamisemme ja tukemme ovat asiakkaillemme. Me sanomme samoin teille: Ilman teitä emme olisi tässä!

 

Mutta miltä näyttää Brunnen ja viestintä vuonna 2020?

Vuonna 2020 on kaikki turhan tekeminen alalla loppunut. Viestintä perustuu mittaamiseen. Me Brunnenissa olemme tehneet uraauurtavaa työtä vaikuttavuuden mittareiden juurruttamisessa – viestintää tarvitsevalle asiakkaalle suositellaan vain niitä palveluita, jotka tukevat yksitulkintaisesti hänen toimintansa tavoitteita. Eikä mitään palvelua aloiteta ennen kuin oikeat tulosmittarit on päätetty.

Vuonna 2020 on siirrytty tarinankerronnasta tarinan tekemiseen. Brunnen ohjaa sisältöjen ohella asiakkaan käyttäytymistä. Viestinnän valinnat tehdään etiikkaan perustuen, ja maineesta on tullut asiakkaidemme arvokkain ja numeerisesti mitattava pääoma. Maine ja etiikka ovat tasavertaisia kavereita vaikkapa organisaation tietoturvan ja kirjanpidon kanssa.

Vuonna 2020 vastaamme edelleen suoraan viestinnän suuriin haasteisiin: nopeuteen, yllätyksellisyyteen, jakamiseen ja sisällön eri muotoihin.

Pidämme huolta siitä, että aito kohtaaminen ja keskustelu säilyvät yhtä arvokkaina vaikuttamisen keinoina kuin somessa luoviminen. Vaikka digitaalinen viestintä onkin kaikkialla, ei se korvaa puhetta, kuuntelua saatikka tunteita. Asiakkaamme tarvitsevat luottojoukkoja muuallakin kuin verkossa.

Noudatamme kaikissa töissämme ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n eettisiä ohjeita sekä muita alan hyvien käytänteiden mukaisia tapoja ja ohjeistuksia.

 

Asiakkaamme kertovat

Sweco

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työmme tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä vesihuollon ratkaisuja. Viestinnälle on korkeat odotukset ja vaatimukset ja olemme valinneet strategisen kumppanin tarkoin. Johdollemme on tärkeää, että strategiset viestinnän linjaukset pohditaan luotettavan, toimeliaan ja alamme tuntevan viestintätoimiston kanssa. Brunnen on aina valmis palvelemaan ja sitoutumisesta ja ilosta näkee, että he ovat aidosti kiinnostuneita meistä ja työstämme.

Sanna Huopio
viestintäjohtaja

Proact

Tunnemme Brunnenin toiminnan jo vuosien takaa, ja nyt osaamme käyttää heitä paljon laaja-alaisemmin kuin aiemmin. Mediavaikuttamisen ohella Brunnenilla on tuore näkemys erilaisten asiakastapahtumien järjestämiseen ja erityisesti sisältöön. He ovat myös laatineet meille sosiaalisen median strategian ja opettaneet eri kanavien käyttöä osana arkityötämme. He työskentelevät säännöllisesti tiloissamme ja antavat tukea arjen viestinnän haasteisiin ja työyhteisöviestinnän kehittämiseen.

Mika Nyholm
toimitusjohtaja

Puutuoteteollisuus

Tehtävänämme oli rohkaista kuntapäättäjiä lisäämään puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa. Kuntavaaleja varten kaupunkierroksellemme osallistui 600 kuntapäättäjää, virkamiestä sekä rakennus- ja suunnittelualan ammattilaista. Brunnen vastasi kiertueen media- ja vaikuttajaviestinnästä. Juttuja tehtiin runsaasti, pääviestit nousivat niissä hyvin esiin ja puurakentamisen mahdollisuuksia käsiteltiin positiivisessa sävyssä. Lanseerattu #rakentuupuulle-hashtag yhdistettynä #kuntavaalit-tunnukseen sai kuntavaaliehdokkaat ja median keskustelemaan Twitterissä hyvin vilkkaasti: #rakentuupuulle trendasi Helsinkiin huipentuneen päätösseminaarin myötä Twitterissä.

Matti Mikkola
toimitusjohtaja

Alfa Laval Nordic Oy

Brunnenilaiset ovat näyttäneet meille miten tekemisen ilo ja korkea ammattitaito kuuluvat samaan pakettiin. Brunnen on sitkeällä työllään tuonut meidät näkyvästi esille ja vahvistanut tunnettuuttamme alalla. He ovat myös varmistaneet oikeanlaisen viestinnän erilaisissa foorumeissa sekä valmentaneet ulkomaisia kollegoitamme hyödyntämään vaikuttamisen keinoja oikein. Brunnenin myötä olemme oppineet tunnistamaan oikeanlaiset vaikuttamisen paikat.

Benny Lillqvist
toimitusjohtaja

Posintra

Itä-Uudenmaan kehitysyhtiön Posintran työn onnistumisen edellytys on, että yrittäjät tuntevat palvelumme ja päättäjät näkevät työmme arvon. Strateginen kumppanuus Brunnenin kanssa on parantanut näkyvyyttämme ja vaikuttavuuttamme. Tarvitaan hyvää viestintää, jotta saavutamme tavoitteemme. Brunnen on osannut sanoittaa työtämme hienosti ja ymmärrettävästi.

Ulla Poppius
toimitusjohtaja

WSP

Kun aikoinaan aloitimme konsulttimme kanssa, tarvitsimme taloon näkemyksen oikeanlaisesta vaikuttamisesta mediassa. Nyt olemme saaneet pysyvän jalansijan foorumeissa, joita alun perin lähdimme tavoittelemaan. Odotamme viestintätoimistolta nopeaa omaksumiskykyä, korkeaa palveluhalua sekä laaja-alaista näkemystä. Brunnenin kanssa emme ole pettyneet.

Kirsi Hautala
toimitusjohtaja

Into Seinäjoki

Into Seinäjoki on hyödyntänyt Brunnenin asiantuntemusta mm. Seinäjoen aluetta valtakunnallisesti profiloivien viestien kiteyttämisessä, mediavierailun järjestelyissä ja viestinnän konsultoinnissa. Yhteistyö Brunnenin topakoiden naisten kanssa on aina ilahduttavan rentoa, avointa ja tehokasta. On mainiota, kun joku kyseenalaistaa omat ajatukset ja ottaa välillä luulot poiskin. Mikäli se on pohjalaisten kohdalla mahdollista.

Sanna Männikkö
markkinointi- ja viestintäpäällikkö

 

Verkostomme

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto

Helsingin seudun kauppakamari

CommWorld