Millennial Board

Millennial Board käänteismentorointi Brunnen kumppani

Yhteistyökumppanimme Millennial Boardin avulla organisaatiosi oppii käänteismentoroinnin avulla päivittämään liiketoimintamalliaan ja löytämään pysyvää kilpailuetua. Käänteinen mentorointi tarkoittaa sitä, että nuoremmat kertovat vanhemmille millaisena maailma heille näyttäytyy.

 

Millennial Board auttaa yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä

Millennial Boardin käänteismentorointi kokoaa yhteen kansainvälisen yhteisön millenniaalisukupolven huippulahjakkuuksia. Näistä kahdensadan monipuolisen osaajan joukosta he valitsevat asiakkaan johtoryhmälle kahdeksan hengen käänteismentoroinnin sparrausryhmän, joka yhdessä ammattifasilitaattorin kanssa auttaa ylintä johtoa.

Millenniaalit palvelumuotoilijoina käänteismentoroinnissa

Nuoria kannattaa kuunnella, sillä he ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän avulla pohditaan vastaavatko yrityksen palvelut millenniaalien kulutuskäyttäytymiseen? Miten yritys voisi olla merkityksellisempi asiakkailleen? Miten edunvalvojajärjestö vastaisi paremmin potentiaalisten jäsentensä tarpeisiin?

Millennial Boardin myllytyksessä nousee yleensä esiin kysymyksiä, jotka vaativat käytännön vastauksia. Miten puhuttelemme näitä nuoria, joita ei ollut välttämättä edes olemassa kun palveluja tai tuotteita on suunniteltu? Millaiset viestit tavoittavat heidät ja millaisia tekoja viestien taakse tarvitaan?

Brunnenin viestintäosaaminen selkeyttäjänä

Viestintä on tekoja, ei vain sanahelinää. Brunnen ja Millennial Board lanseeraavat uudenlaisen palvelukonseptin, jossa millenniaalit avaavat johtoryhmien aikalukkoja ja brunnenilaiset jäntevöittävät sen pohjalta viestinnällistä ajattelua. Kun kerran pölyt on puhallettu ilmaan, ei kannata antaa niiden pudota takaisin entisille paikoilleen. On aika kysyä, tehdäänkö viestinnässä liiketoiminnan kannalta oikeita asioita ja onko viestintä riittävän vaikuttavaa.

Katso lisää kumppaanivlogistamme ja blogipostauksesta!