Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestintä lobbaus Brunnen

Kerrotaan oikeita asioita oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Autamme sinua tunnistamaan tähdelliset vaikuttajatahot ja sen, miten heidän kanssaan kannattaa kommunikoida.

 

Vaikuttajaviestintä on yksinkertaisesti sitä, että tuot näkemyksesi niiden ihmisten tietoon, jotka vaikuttavat sinulle tärkeiden asioiden kehitykseen. Se on osa demokraattista päätöksentekoa: päättäjillä on oikeus ja velvollisuus hankkia tietoa eri toimijoiden näkemyksistä ennen lopullisia linjauksia.

Kaikkea vaikuttamista ei tarvitse tai pysty tekemään suoraan päättäjälle tai vaikuttajalle. Suuri osa siitä tapahtuu eturyhmittymien tai -järjestöjen kautta. Onkin tärkeää hahmottaa mikä on oikea vaikuttamisen taso ja kenttä juuri sinulle ja organisaatiollesi.

Vaikuttajaviestinnän kartan avulla perille

Jotta vaikuttajaviestintä olisi suunnitelmallista ja tuottavaa, laadimme sinulle vaikuttamisen kartan. Sen avulla nähdään keitä toimijoita ja osapuolia asiassa ylipäätään on ja millaisin motiivein. Keiden kanssa voi liittoutua ja keihin pitää vaikuttaa? Mikä motivoi ketäkin ja millaiset teemat ovat heille tärkeitä?

Kun kartan avulla on nähty millaisessa maastossa toimitaan, luomme vaikuttamisen suunnitelman, joka konkretisoi toimenpiteet. Kiteytämme kanssasi pääviestit ja niitä tukevat argumentit, valitsemme vaikuttamisen tavat ja kanavat ja valmennamme puhemiehet. Eri tilanteissa tarvitaan erilaista otetta. Todella tärkeää on laatia vaikuttavuuden mittarit, jotta pystyt arvioimaan viestintäsi onnistumista.

Vaikuttamisen suunnitelmassa otetaan kantaa myös siihen, miten laajasti omia joukkoja tai suurta yleisöä on mobilisoitava asian hyväksi tehtävään työhön. Kaikki riippuu siitä, millaisella asialla ollaan. Vaikuttajaviestintä on käsityötä.

Lue lisää blogistamme!