Vaikuttavuuden mittaus ja arviointi

Vaikuttavuuden mittaaminen viestintä Brunnen palvelu

Organisaatioille kertyy koko ajan valtavasti dataa, joka kertoo sidosryhmien toiminnasta ja mieltymyksistä.

 

Mitä aiheita uutiskirjeestä luetaan? Millaiset sisällöt synnyttävät keskustelua? Riippuu sinusta, miten seulot tätä tietoa ja kehität viestintääsi entistä vaikuttavammaksi. Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen on keino keskittää voimat olennaiseen ja luopua turhasta.

Viestintää pimeässä

Viestintää ei voi suunnitella pimennossa. On tunnettava yleisönsä ja ymmärrettävä mikä heitä motivoi. Kun pystyy keskustelemaan sidosryhmiensä (asiakkaat, päättäjät, yhteistyökumppanit jne.) kanssa, niitä puhuttelevalla tavalla, voi syntyä aitoa vuorovaikutusta. Ja sitä kautta myös toivottua vaikutusta.

Ja kun halutaan vaikuttaa johonkin, on se sitten mielikuva, tiedontaso tai käyttäytyminen, on tärkeää tietää, tuottaako työ tulosta. Mittaamisprosessimme alkaakin yleensä lähtötason kartoittamisesta, jotta tiedetään mihin tuloksia verrataan. Jos pyrkimyksesi esimerkiksi on nousta oman alasi ykköseksi, täytyy ensin selvittää millä sijalla nyt olet ja miten ylipäätään määritellään ykkösenä oleminen.

Laadimme sinulle toimintasi tavoitteita tukevan avainmittarin (KPI) ja teemme ehdotuksen siitä, mitä dataa on syytä seurata ja miten sitä kannattaa tulkita.

Mittaamisella viestinnän arvo esiin

Mittaaminen on innostavaa ja kannustavaa. Se on myös tapa tuoda viestinnän arvo esiin. Yksin viestintä ei pysty maailmoja muuttamaan, mutta johdonmukaisella työllä yhdessä organisaation muiden toimintojen kanssa se tuottaa hyvää tulosta. Mittaaminen näyttää mihin suuntaan työtä pitää kehittää.

Lue lisää myös tavoitteiden asettamisesta!