Viestinnän Läpivalaisu

Viestinnän läpivalaisu Brunnen palvelu

Läpivalaisu näyttää aukottomasti vastaako organisaatiosi viestinnän taso tämän päivän vaatimuksiin. Viestinnän Läpivalaisussa analysoimme niin viestinnän aseman, osaamisen kuin resurssit. Palvelu sopii hyvin myös esimiehille, joiden toimenkuvaan viestintä aina kuuluu.

 

Läpivalaisu tarjoaa arvokasta tietoa viestinnästäsi

Palvelumme avulla voidaan myös selventää, mikä on viestinnän asema sekä rooli organisaatiosi sisällä kuin ulkonakin. Saat myös arvokasta lisätietoa siitä, miten viestintää sinun organisaatiossasi johdetaan ja miten sitä tulisi johtaa.

Läpivalaisun avulla saat myös tutkittua tietoa siitä, millä mallilla eri viestintäkanaviesi taso, asema tai käyttökelpoisuus on verrattuna muiden vastaavien organisaatioiden viestinnän tasoon. Viestinnän läpivalaisu antaa aukottoman kuvan organisaation tämän hetken viestinnän tilanteesta.

Palvelulla laadulliset haastattelut voidaan pisteyttää

Käyttämämme työkalu takaa viestinnän numeerisen mittaamisen, sillä käytämme läpivalaisussa laatupisteytykseen perustuvaa tuloskorttia. Tapamme perustuu viestintätieteiden tutkimuksessa kehitettyyn menetelmään.

Läpivalaisun pisteytys perustuu aina organisaation jäsenten antamiin henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka on rakennettu strukturoidun kysymysrungon avulla. Kysymyksissä on otettu huomioon organisaatioviestinnän eri osa-alueita.

Viestinnän pullonkaulat ja vahvuudet selvitetään puolueettomilla tuloksilla

Haastatteluiden vastaukset pisteytetään laadullisen pisteytystyökalun avulla, minkä jälkeen halutuista viestinnän osa-alueista saadaan havainnollinen ja objektiivinen kuva.

Tulokset kertovat, mikä viestinnässäsi on hyvin, missä on parannettavaa ja mitkä asiat ovat niin kutsutun kriittisen rajan alla ja vaativat välittömiä toimenpiteitä. Niiden avulla voit varmistaa omaa näkemystäsi siitä, miten organisaatiosi viestintää ja sen toimivuutta kannattaisi kehittää eteenpäin.

Millainen organisaatio voi hyödyntää Viestinnän Läpivalaisua?

Läpivalaisu-työkalu sopii sekä työyhteisöviestintään että ulkoiseen sidosryhmäviestintään. Voit käyttää työkalua myös sähköisesti, jolloin se istuu hyvin eri toimipisteissä olevan organisaation tarpeisiin.

Onko viestinnän resurssit kohdennettu tehokkaasti?

Viestinnän Läpivalaisun tulosten avulla varmistut siitä, että oikeat ihmiset työskentelevät heille parhaiten sopivien viestinnän osa-alueiden parissa. Tämän tiedon ansiosta voit myös paremmin ennakoida tulevaisuudessa tarvittavat viestintäresurssit. Varmistut samalla siitä, millaisia täydentäviä resursseja taloosi tarvitaan.

Organisaation sisäinen ilmapiiri myös vahvistuu, kun viestintä pystyy, osaa ja ehtii auttamaan koko työyhteisöä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Toimiva viestintä tukee koko henkilöstöä, ja rakentaa talostasi halutun työpaikan.

 
  • Tulosten avulla voit suunnitella tulevat viestintäresurssit ja ennaltaehkäistä turhien viestintävajeiden syntymisen.
  • Varmistut, että sinulla on oikeat ihmiset töissä oikeilla paikoilla.
  • Talon sisäinen ilmapiiri vahvistuu, kun viestintä on odotusten mukaista.