Brunnen Communications – viestintätoimisto
Kuvituskuva

Helsingin seudun kauppakamari vaikuttaa viestinnällään

Helsingin seudun kauppakamari uudisti syksyllä 2022 strategiansa. Samassa yhteydessä Kauppakamari halusi päivittää myös viestinnän strategiset linjauksensa sekä sisältöstrategiansa. Yhteistyökumppanikseen Kauppakamari valitsi Brunnenin.

Strategian onnistuminen vaatii viestinnän linjaamista 

Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamari kokoaa alueen yritykset verkostoksi ja vahvistaa yritysten sekä niiden henkilöstön osaamista. Lisäksi Kauppakamari seuraa yhteiskunnan kehitystä yritysten puolesta ja vaikuttaa päätöksentekoon luotettavan tutkitun tiedon avulla.

Kauppakamarin strategian onnistuminen vaatii viestinnän priorisointia sekä yhteistä näkemystä ja suuntaa. Tätä työtä lähdimme tukemaan laatimalla uuteen strategiaan pohjautuvat viestinnän strategiset linjaukset. Työpajoissa määrittelimme Kauppakamarin viestinnän strategiset tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit, ydinviestin, äänensävyn sekä viestinnän vastuut ja puhehenkilöt. Samassa yhteydessä syvensimme Kauppakamarin sidosryhmäanalyysia sekä ymmärrystä viestintään heijastuvista muutoksista toimintaympäristössä.

”Viestinnän linjausten ja sisältöstrategian työstäminen toi ryhtiä yhteiseen ajatteluun ja tekemiseen. Meillä Kauppakamarissa on niin iso kattaus aiheita ja teemoja, joihin vaikutetaan seudullisesti. Sparrailu Brunnenin kanssa auttoi kirkastamaan valintoja ja pohtimaan aidosti sitä, mihin viestinnällä voidaan vaikuttaa eniten”, Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikander iloitsee ja jatkaa: 

”Yhteistyömme oli todella antoisaa ja tuottavaa. Olen todella tyytyväinen siihen mitä saimme yhdessä aikaan. Viestiminen strategisesti auttaa viemään strategiaamme tavoitteellisesti eteenpäin.” 

Sisältöstrategia ohjaa sisältöjen luomista, jakelua ja hallintaa

Viestinnän strategisten linjausten valmistuttua Kauppakamari ja Brunnen jatkoivat yhteistyötä laatimalla Kauppakamarille uuden viestinnän sisältöstrategian. Laadimme sisältöstrategian ohjaamaan sisältöjen luomista, jakelua ja hallintaa. Tässä yhteydessä määrittelimme muun muassa sisältöjen tavoitteet sekä priorisoimme ensisijaiset teemat, jotka tukevat Kauppakamarin strategiaa. 

Sisältöstrategian osana linjasimme eri viestintäkanavien roolin ja keskinäisen työnjaon. Viestintäkanavien sekä sisältömuotojen ja -konseptien määrittely auttaa

  • hyödyntämään kutakin kanavaa tavoitteellisesti, tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
  • tuottamaan kuhunkin kanavaan sisältöä johdonmukaisesti, yhteneväisesti ja suunnitelmallisesti 
  • pitämään kanavakokonaisuuden yhtenäisenä huomioiden kunkin kanavan erityispiirteet ja keskinäisen työnjaon.

”Koen erityisen onnistuneeksi yhteiset pohdinnat ja sen, että matkan aikana kirkastui valintojen tekemisen välttämättömyys. Valitseminen on vaikeaa, mutta strategisuus auttaa keskittymään oleelliseen ja tuo tarvittavaa ryhtiä ja tehoa tekemiseen. Brunnenin kanssa oli ilo tehdä yhteistyötä – uudet näkökulmat ja ripeä asioiden edistäminen kiritti työn tavoitteellisesti maaliin”, Tiina Tikander summaa. 

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi