Brunnen Communications – viestintätoimisto

Palvelumme

Hankkeet 

Vastaatko hankeviestinnästä? Voit parantaa huomattavasti hankkeen onnistumisen edellytyksiä suunnitelmallisella hankeviestinnällä. Onnistunut hankeviestintä edellyttää yhteistä näkemystä hankkeen elinkaaresta eli kaikista projektisi vaiheista ja sen kriittisistä viestintäkohdista.   

Mitä vaativampi ja laajempi hanke, sitä merkityksellisempää avoin ja aktiivinen viestintä on. Mittavat infrahankkeet ovat luvitusvaiheineen usein vuosien tai jopa vuosikymmenen mittaisia. Avain onnistuneeseen hankkeeseen on oikein suunniteltu ja ajoitettu viestintä. Viestinnän avulla hankkeesi joko etenee tai epäonnistuessaan viivästyy ja jopa pysähtyy.

Onnistuneen hankeviestinnän edellytyksenä on tunnistaa hankkeeseen vaikuttavat sidosryhmät sekä ymmärtää heidän motiivinsa. Lisäksi sinun tulee rakentaa säännöllinen vuorovaikutus kunkin sidosryhmäsi toivomalla tavalla.

Brunnenin ainutlaatuinen hankeviestintäosaaminen muuttaa koko organisaatiosi toimintakulttuuria. Hankeviestinnästä tulee kiinteä osa projektipäälliköidesi työskentelyä. Yhteinen ymmärryksenne vahvistuu ja näkyviksi tulevat niin projektin onnistumisen kannalta olennaiset vaiheet, sidosryhmät kuin tärkeimmät viestinnän paikat. Näiden elementtien avulla rakennat aukottoman viestintäsuunnitelman hankkeen koko elinkaaren ajaksi! 

Lue, mitä teimme yhdessä OX2:n kanssa!

Strateginen määrittely

Hankeviestinnän työpaja

Hankeviestinnän käsikirja

Hankeviestinnän toteutus

Strateginen määrittely

Onko sinulla ja organisaatiollasi yhteinen käsitys hankkeen elinkaaren vaiheista? Onko uudelle projektipäälliköllesi selvää hankkeen onnistumisen kannalta tärkeimmät viestintäkohdat sekä merkittävimmät sidosryhmät? Tunnistatteko hankkeeseen vaikuttavien yksilöiden ja ryhmien motivaatiot tukea tai vastustaa hanketta? 

Olipa kyseessä vaativa infrahanke tai usein toistuva pienempi rakennetun ympäristön projekti, lisää elinkaaren ja viestinnän mallintaminen hankkeen onnistumisedellytyksiä huomattavasti.

Asiakkaamme sanoin: ”Saimme luotua koko organisaatiolle yhteisen käsityksen hankkeen onnistumisen kannalta kriittisimmistä viestintäkohdista ja sidosryhmistä. Näin yhtenäistä kokonaiskuvaa meillä ei aiemmin ollut ollut. Yhteisellä konseptilla on merkittävä vaikutus organisaatiokulttuuriimme ja tapaamme toimia hankkeen eri vaiheissa.” 

Palvelumme

  • Hankkeen elinkaaren mallinnuksen 
  • Hankeviestinnän mallinnuksen
  • Sidosryhmien tunnistamisen

Hankeviestinnän työpaja

Ovatko hankeviestinnän vahvuudet ja parhaat käytänteet kaikkien käytössä? Tiedostatteko sudenkuopat ja kehittämiskohteet? Onko kaikilla projektipäälliköilläsi riittävät viestintätyökalut ja -osaaminen käytössään? Pysyykö hanke raiteillaan alusta loppuun vai notkahtaako tilannekuva, kun projekti siirtyy uuteen vaiheeseen ja projektipäällikkö vaihtuu? 

Jos hankeviestintä kaipaa sparrausta tai kehittämistä, Hankeviestinnän työpaja auttaa teidät raiteille. Työpajassa saatte yhteisen ymmärryksen hankeviestinnän tilasta – sen vahvuuksista ja kehityskohteista.

Tilannekuva selkeytyy, sillä tunnistamme yhdessä hyväksi havaittuja käytänteitä ja työkaluja koko talosi käyttöön. Viestinnän roolit ja vastuut täsmentyvät. Lisää vaikuttavuutta hankeviestintään tuo myös Hankeviestinnän sudenkuopat -sparrauksemme, joka auttaa sinua tunnistamaan yleisimmät hankeviestinnän harhaluulot ja virheet.  

 

Hankeviestinnän käsikirja

Onko organisaatiosi hankeviestinnän työkalupakki inventoitu ja parhaat työkalut valittu ja ajantasaisuus varmistettu? Vai seilaavatko erilaiset viestintämallit, -ohjeet ja -materiaalit mikä missäkin? Kuluuko projektipäälliköiltäsi aikaa hukkaan, kun hän etsii viestinnän aineistoja sähköpostinsa uumenista yhä uudelleen ja uudelleen? 

Hankeviestinnän käsikirjan avulla viestinnästäsi tulee ennakoivaa, hallittua ja vaikuttavaa. Käsikirja kokoaa yhteen hankeviestinnän olennaisimmat toimintamallit ja viestintäohjeet. Sen avulla hankeviestintäsi pysyy yhtenäisenä ja brändi kirkkaana viestijästä riippumatta.

Hankeviestinnän käsikirja tarjoaa myös uudelle työntekijällesi valmiuden viestiä asukkaille, medialle ja muille sidosryhmille sujuvasti ja yhteisten linjausten mukaisesti.   

Hankeviestinnän toteutus

Tarvitsetko lisäkäsiä hankeviestinnän toteutukseen? Kaipaavatko projektipäällikkösi tukea alueelliseen tai paikalliseen mediaviestintään, asukkaiden tai kuntapäättäjien väliseen vuorovaikutukseen tai kiperään poikkeustilanteeseen? Me autamme. Meiltä saat varman tuen niin yksittäistilanteisiin kuin pidempiaikaiseen rinnalla kulkemiseen. 

Autamme sinua hankeviestinnän toteutuksessa sekä akuutissa viestintätarpeessa että pitkäaikaisena ulkoistettuna viestintäyksikkönä. Tunnemme kattavasti rakennetun ympäristön, kunnallisen päätöksenteon sekä viranomaiskäytännöt. Myös alan media on meille luotettu yhteistyökumppani.

Osaamme haastaa sinua sopivasti siinä, miten viestinnästäsi saadaan entistä vaikuttavampaa: yhteisenä tavoitteena on aina varmistaa hankkeen onnistumisen edellytykset. Olipa tarpeesi pieni tai iso, meiltä saat aina parasta osaamista ja palvelua hankkeesi tueksi.  

Odotamme yhteydenottoasi

Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

johtava viestintäkonsultti, KTM

+358 40 334 1202
terttu.sopanen@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi