Brunnen Communications – viestintätoimisto
Sidosryhmälähtöinen hankeviestintä toi hallittavuutta tuulivoimahankkeisiin

Sidosryhmälähtöinen hankeviestintä toi hallittavuutta tuulivoimahankkeisiin

Euroopan suurin maatuulivoimarakentaja ja Pohjoismaiden johtava uusiutuvan energian yhtiö OX2 valitsi kumppanikseen Brunnenin luomaan hankkeilleen optimaaliset onnistumisedellytykset. Infrahankkeiden ytimeen valjastettiin strateginen viestintä ja sidosryhmien odotusten hallinta.

Tuulivoimarakentamisessa – kuten kaikissa merkittävissä infrahankkeissa – on tärkeää heti hankkeen alusta alkaen luoda toimiva vuorovaikutus olennaisten sidosryhmien kanssa. Tuulivoimarakentaminen lieneekin yksi vaativimmista infrahankkeista. Hankekehitysvaihe esiselvityksineen ja luvituksineen kestää vuosia ja mahdolliset lisäselvitykset ja valitusprosessit moninkertaistavat helposti hankeajan pituuden. Onnistumisedellytyksiä parantaakin olennaisten sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä osallistaminen hankevalmisteluun.

Pitämällä kaikki olennaiset sidosryhmät tietoisina voidaan hanketta kehittää yhteisymmärryksessä ja sitä kautta varmistaa hankkeelle mahdollisimman laaja hyväksyttävyys. 

Vuoden 2018 lopulla OX2:n strateginen kasvu painottui yhä vahvemmin Suomeen, jossa tuulivoimamarkkina kasvoi kohisten. OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen oivalsi, että strategisen ja suunnitelmallisen viestinnän tarve oli ilmeinen, jotta yleisöjen ja median odotuksia kyettäisiin paremmin ottamaan huomioon.

Tällöin käynnistyi myös OX2:n ja Brunnenin yhteistyö. Se aloitettiin tunnistamalla kahden viestinnällisesti haastavan hankkeen merkittävimmät sidosryhmät, joiden tarpeiden pohjalta laadittiin selkeät viestintäsuunnitelmat. Hankkeet etenivät, ja dialogia olennaisimpien kohderyhmien kanssa saatiin aktiivisemmaksi ja avoimemmaksi. Viestinnästä oli tullut vaikuttavampaa.

Sidosryhmien tunnistamisen ja ymmärtämisen mallista tukea hankeviestintään

Vuoden 2019 lopulla OX2:n hanke- ja henkilöstömäärät olivat jo moninkertaistuneet Suomessa. Matkan varrella oli yhdessä huomattu, että hankkeiden onnistumiseen tarvittiin aiempaa laajempi ja tarkempi tapa tunnistaa sidosryhmiä. Tarvittiin siis syvällisempää ymmärrystä hankkeeseen vaikuttavista toimijoista ja heidän merkityksestään.

Brunnen suunnitteli ja toteutti OX2:lle ainutlaatuisen tavan tunnistaa hankkeen olennaisimmat sidosryhmät sekä ymmärtää ryhmien merkitys hankkeen etenemiselle kussakin hankevaiheessa.

”Erityisen hyvää brunnenilaisissa oli heidän tapansa osallistaa kaikki projektipäälliköt viestinnän kehittämiseen. Sitoutumista meihin osoitti puolestaan heidän omatoimisesti teettämänsä tuulivoiman huolipuheanalyysi, joka tarjosi meille uutta ja tarpeellista tietoa sidosryhmistämme”, toteaa Teemu Loikkanen ja jatkaa: 

”Hyvällä yhteistyöllä saimme luotua koko organisaatiolle yhteisen käsityksen tuulivoimahankkeen onnistumisen kannalta kriittisimmistä viestintäkohdista ja sidosryhmistä. Näin yhtenäistä kokonaiskuvaa meillä ei aiemmin ollut ollut. Nyt kun kasvamme edelleen, yhteisellä konseptilla on merkittävä vaikutus organisaatiokulttuuriimme ja tapaamme toimia hankkeen eri vaiheissa. Yhtenäisen ja läpinäkyvän toimintatavan avulla saamme pidettyä hankkeet raiteilla alusta loppuun.”

”Hyvällä yhteistyöllä saimme luotua koko organisaatiolle yhteisen käsityksen tuulivoimahankkeen onnistumisen kannalta kriittisimmistä viestintäkohdista ja sidosryhmistä. Näin yhtenäistä kokonaiskuvaa meillä ei aiemmin ollut ollut.”

OX2 Suomen viestinnällinen toimintamalli valmistui ja otettiin käyttöön keväällä 2020. Viestintäkonsepti todettiin ainutlaatuiseksi ja toimivaksi myös OX2:n pääkonttorissa Tukholmassa ja hankeviestinnän konsepti jalkautettiin loppuvuodesta 2020 Ruotsiin. Parhaillaan Brunnenin kehittämää hankeviestintämallia ollaan viemässä käytäntöön Puolassa. 

Kuva: OX2

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi