Brunnen Communications – viestintätoimisto

Palvelumme

Strategiat

Strategisena viestintätoimistona palvelemme sinua korkealuokkaisesti kaikissa työyhteisöön, yrityskuvaan tai maineeseen liittyvissä asioissa. Tiedämme, että strateginen viestintä edellyttää toimistolta syvällistä otetta sekä näkemystä toimintaympäristösi ja liiketoimintasi mahdollisuuksista. Meidät onkin arvioitu Suomen parhaaksi viestintätoimistoksi asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoiminnan ymmärtämisessä.

Vaikuttava viestintä vaatii aina tuekseen viestintästrategian. Strategian pohjana on tarkka näkemys nykytilasta ja haasteista, joiden ratkaisemiseen tarvitaan oikeanlaista viestintää ja sidosryhmien eli yleisöjen ymmärtämistä. Brunnenilla on laaja kokemus strategisesta viestinnästä, jonka avulla olemme esimerkiksi  

 • muovanneet asiakkaasta alan ykköspuhemiehen,  
 • luoneet asiakkaasta halutun työnantajan,  
 • kääntäneet mainekriisin voitoksi sekä 
 • rakentaneet viestinnästä mitattavaa ja vaikuttavaa. 

Sparraamme sinua myös toiminta- tai liiketoimintastrategian laatimisessa silloin, kun muuttunut toimintaympäristö vaatii uuden suunnan. Kyse on aina johtamisesta ja viestinnästä sekä liiketoimintasi merkityksen tunnistamisesta kaikille olennaisille sidosryhmillesi. Näitä voivat olla oma henkilöstö, jäsenet, päättäjät tai muut vaikuttajat.  

Yksikään strategia ei ole valmis, mikäli sen yhteyteen ei ole rakennettu viestinnän vaikuttavuuden mittareita. Vaikuttavuuden mittarit auttavat sinua tekemään jatkuvaa strategista valintaa siinä, etenetkö organisaatiossasi tavoitteellisesti. Opit priorisoimaan töitäsi ja varmistumaan siitä, johtavatko tekemäsi valinnat haluttuun suuntaan. 

Lue, mitä teimme yhdessä Kalevalaseuran kanssa!

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma

Strategiaviestintä

Vaikuttajaviestintä

Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma

Viestinnän strategiset linjaukset eli viestintästrategia on aina lähtökohta viestinnän pitkäjänteiselle uudistamiselle. Määrittelemme kanssasi erottuvan ydinviestin eli palvelulupauksen, tärkeimmät sidosryhmät eli yleisöt, heille luontaiset kanavat eli ne foorumit, joissa sinun tulee vaikuttaa sekä keinot, joiden avulla saavutat strategisen tavoitteesi. 

Kun viestinnällä haluaa vaikuttaa tavoitteellisesti, tulee ensin tietää, kehen tulee vaikuttaa. Viestien tulva on valtava ja sen sijaan että huutaa tuuleen, on pysähdyttävä määrittelemään ydinviestin erottuva sisältö sekä oma tapa viestiä vaikuttavasti.  

Kuinka hyvin tunnistat yleisöt, jotka edustavat liiketoiminnallesi kriittisen tärkeitä sidosryhmiä? Tunnetko myös ne, jotka voivat halutessaan jopa estää tavoitteesi toteutumisen? Me autamme sinua näkemään eri yleisöjen merkityksen ja valtasuhteet.

Tunnistamme kanavat, missä yleisösi vaikuttaa ja varmistamme, että organisaatiosi on mukana vuoropuhelussa. Tämän jälkeen rakennamme oikeat keinot, joita käyttämällä etenet takuuvarmasti strategian mukaan. Viestintäsuunnitelma on käytännön työkalusi, jonka turvin sinun on hyvä edetä. 

Palvelumme

 • Viestintästrategian laatiminen tai päivittäminen  
 • Viestinnän vaikuttavuuden mittarit: laadimme kanssasi avainmittarit sekä niitä todentavat alamittarit, joiden avulla keskityt varmasti tavoitteelliseen ja oikein vaikuttavaan työhön  
 • Tavoitteiden asettaminen: näillä varmistamme, että viestintä tuottaa mitattavaa arvoa organisaatiollesi  
 • Julkisuusanalyysi: näet, ketkä alallasi vaikuttavat ja miten sekä mikä on sinun roolisi keskustelussa  
 • Ydinviestityöpaja: määrittelemme kanssasi erottuvan palvelulupauksen 

Strategiaviestintä

Tarvitsetko sparrausta strategiasi viestintään? Kun strategia ei puhuttele henkilöstöä tai tavoita sidosryhmiä eikä saa aikaan toivottua vaikutusta, on tärkeä arvioida muuttunut toimintaympäristö, olennaiset yleisöt ja heidän motiivinsa toimia tai tulla kuulluiksi. Sparraamme sinua sekä strategian sanoituksessa että sen viestimisessä. 

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii säännöllistä strategian tarkistamista: puhuttelemmeko oikeita sidosryhmiä, miten he tulkitsevat viestimme ja saammeko aikaan tavoitellun lopputuloksen?

Onnistunut strategia on aina viestinnällinen, jossa autamme sinua näkemään organisaatiosi merkityksen sidosryhmien silmin. Mietimme myös, mikä on suurin arvosi näille ryhmille ja miten strategiasta saadaan viestinnällisesti innostava.  

Autamme sinua viestimään strategiastasi niin, että saat henkilöstösi, asiakkaasi ja muut tärkeät sidosryhmäsi sitoutettua. Kuljemme rinnallasi ja varmistamme sen, että teet oikeita asioita oikeaan aikaan. Tässä meitä auttavat viestinnän vaikuttavuuden mittarit. 

Palvelumme

 • Strategian sparraus: autamme sinua näkemään organisaatiosi arvon olennaisten sidosryhmien silmin, heidän odotustensa mukaan 
 • Strategian viestintä: rakennamme sinulle tavan puhutella yleisöjäsi ymmärrettävästi ja innostavasti 
 • Johdon sparraus: autamme sinua kiperissä johtamisen tilanteissa, joissa sidosryhmät odottavat sinulta vaikuttavaa viestintää 

Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestintä on sitä, että tuot näkemyksesi niiden tietoon, jotka vaikuttavat sinulle tärkeiden asioiden kehitykseen. Se on osa demokraattista päätöksentekoa ja yleistä keskustelua: päättäjillä on oikeus ja velvollisuus hankkia tietoa eri toimijoiden näkemyksistä ennen lopullisia linjauksia. Myös suurta yleisöä kiinnostavat yhteiset asiat. Jos organisaatiollasi on annettavaa oman alanne tietoisuuden lisäämiseen, kehittämiseen tai lainsäädännön uudistamiseen, kannattaa asiantuntemusta tuoda esiin. 

Vaikuttajaviestinnän onnistumisen ratkaisee se, kuinka ajankohtainen ja hyvin pureskeltu aihe on ja miten se on kehystetty päättäjien toivomaan muotoon. Käytämme vaikuttajaviestinnässä monia väyliä ja verkostoja. Työtämme kanssasi ohjaa aina läpinäkyvyys ja kattava ymmärrys päättäjien odotuksista viestintää kohtaan. 

Hyvä vaikuttajaviestintä ei välttämättä tarkoita runsasta medianäkyvyyttä. Jotkut aiheet tarvitsevat pikemminkin suoraa keskusteluyhteyttä päättäjiin, vaikka joskus asian esitteleminen laajemmillekin yleisöille voi edesauttaa tavoitteen saavuttamista.  

Vaikuttajaviestintä alkaa aina tavoitteen selkeyttämisestä: mitä haluamme saada aikaan ja miksi sekä millä aikajänteellä. Sitten etenemme päätöksenteon kannalta olennaisten päättäjien ja muiden sidosryhmien tunnistamiseen sekä ryhmien motiivien ja tavoitteiden ymmärtämiseen. Vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen vaikuttamisen toteutus. 

Palvelumme

 • Vaikuttamisen strategia 
 • Vaikuttamisen kartta: keihin kannattaa vaikuttaa ja keiden kanssa liittoutua? Motiivit ja teemat, joiden äärellä kukin puhuu 
 • Vaikuttamisen suunnitelma  
 • Sidosryhmäsuhteet 

Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen

Ota pesäero suoritteiden mittaamisesta ja nosta viestinnän työtapa uudelle tasolle. Viestinnän toimenpiteiden kuten uutiskirjeiden määrän sijaan rakennamme sinulle tavoitteellisen mallin viestintään.

Palvelumme lähtee aina liikkeelle tärkeimmästä strategisesta tavoitteestasi, joka voi esimerkiksi liittyä rekrytointiin ja työantajakuvaan, ajatusjohtajuuteen tai maineeseen. Valitsemme oikean KPI:n ja viemme sen viestintään. Rakennamme sinulle vaikuttavuuden matriisin, jonka avulla viestintää aletaan suunnitella toisin: vain tulosta tuottavat toimenpiteet jäävät, ja turha karsiutuu pois.

Viestinnän vaikuttavuuden mittareiden avulla löydät mieleenpainuvan tavan puhutella asiakassegmenttejä, henkilöstöä tai päättäjiä. Saat arvoa tuottavan tavan hyödyntää dataa sisältömarkkinoinnin, viestintäsuunnitelmiesi ja esimerkiksi digisuunnitelmiesi tukena. Lisäksi voit perustella viestintäyksikön funktion paremmin, kun organisaatio alkaa ymmärtää vaikuttavuuteen johtaneet viestintätoimenpiteet

Odotamme yhteydenottoasi

Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

johtava viestintäkonsultti, KTM

+358 40 334 1202
terttu.sopanen@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi