Brunnen Communications – viestintätoimisto

Palvelumme

Vastuullisuus ja etiikka

Vastuullisuus ei ole valinta, vaan erottamaton osa kaikkien menestyvien ja hyvinvoivien organisaatioiden toimintaa. Vastuullisuus ei ole myöskään yksittäisiä tekoja tai tempauksia, vaan eettisen ajattelun on läpäistävä kaikki organisaation toiminta strategiasta käytäntöön. Tämän lisäksi sinun on osattava viestiä eettisesti kestävästä toimintatavasta sidosryhmiä ja mediaa kiinnostavalla sekä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Lainsäädäntö, sidosryhmien odotukset sekä media pitävät huolen, ettei yksikään organisaatio voi enää ohittaa vastuullisuuskysymyksiä. Vastuullisuus ei ole vain epäeettisen toiminnan välttämistä, lakien ja minimivaatimusten noudattamista tai tunnollista raportoimista. Vastuullisuus on arjen etiikkaa sekä aktiivista ja tavoitteellista pyrkimystä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vastuullisuudesta tulisikin puhua organisaation etiikkana tai eettisinä valintoina. Kun vastuullisuus kytkeytyy organisaation strategiaan ja arvoihin, se ei ole kuluerä vaan investointi ja kilpailuetu.

Vastuullisuus ei ole enää vaihtoehto muiden joukossa, mutta se edellyttää valtavasti valintoja sekä strategista, suunnitelmallista työtä. Me autamme kytkemään vastuullisuuden strategiaasi sekä suunnittelemaan ja sanoittamaan, miten sinun kannattaa kertoa vastuullisuudesta eri yhteyksissä. Autamme sinua ymmärtämään sidosryhmiesi odotuksia, keskittymään olennaiseen ja rakentamaan luottamusta yhteiskunnassa. Innostamme ja osallistamme koko työyhteisöäsi kulkemaan kohti eettisesti – ja liiketoiminnallisesti – kestävää tulevaisuutta.

Strategia ja johtaminen

Sidosryhmät ja luottamus

Työyhteisö ja hyvinvointi

Strategia ja johtaminen

Miten vastuullisuus ja etiikka näkyvät liiketoimintastrategiassasi sekä viestinnän strategisissa linjauksissa? Miten vastuullisuustyötäsi johdetaan? Kaipaatko strategista näkemystä ja uusia ideoita vastuullisuusviestintään?

Vastuullisuus lähtee organisaation strategiasta ja arvoista. Jos toiminta ei ole eettisesti kestävää, mikään viestintä ei sitä pelasta. Autamme hahmottamaan, mitä vastuullisuus juuri sinun talollesi tarkoittaa ja miten se kytkeytyy strategiaan ja arvoihin. Selvennämme ja sanoitamme kanssasi vastuullisuusvision ja -tavoitteet sekä konkreettiset vastuullisuussuunnitelmat, sitoumukset ja tulevat toimet.

Vastuullisuus edellyttää myös johtamista. Kehitämme kanssasi vastuullisuuden johtamista: selvennämme rooleja ja vastuita, tehostamme vastuullisuustyösi organisointia ja koordinointia, arvioimme ja mittaamme onnistumisia sekä sujuvoitamme tapojasi raportoida vastuullisuudesta.

Vastuullisuusviestinnäksi ei riitä jo tehtyjen tekojen ja saavutusten listaaminen. Sinun on osattava kertoa, miten etiikka näkyy jokapäiväisissä valinnoissa ja miten talosi pyrkii aktiivisesti kohti kestävämpää huomista. Suunnittelemme ja sanoitamme kanssasi, missä ja miten vastuullisuudesta kannattaa kertoa. Vastuullisuusviestinnän strategiset linjaukset sekä vastuullisuusviestinnän sisältösuunnitelma ohjaavat keskittymään olennaisiin teemoihin, oikeissa yhteyksissä.

Vastuullisuus ja eettisyys konkretisoituvat teoissa ja niistä viestimisessä. Siinä missä nykyorganisaation vastuulla on tehdä eettisiä tekoja, myös niistä viestimisen tulee olla vastuullista. Arvioimme kanssasi vastuullisuusviestintäsi valinnat ja rakennamme niistä eettisesti kestävät.

Palvelumme

 • Vastuullisuuden strateginen suunnittelu ja sparraus
 • Vastuullisuus viestinnän strategisissa linjauksissa
 • Vastuullisuuden tarinallistaminen, äänensävy ja vastuullisuusviestien muotoilu
 • Vastuullisuusviestinnän sisältösuunnitelma
 • Vastuullisuusviestinnän vastuullisuuden konsultointi

Sidosryhmät ja luottamus

Millaisia eettisiä odotuksia sidosryhmät sinulle asettavat? Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat liiketoimintasi kannalta sinulle olennaisia ja missä on eniten kehitettävää? Miten rakennat kestävää luottamusta yhteiskunnassa?

Vastuullisuus on valintoja ja myös poisvalintoja. Kanssamme opit ymmärtämään sidosryhmiesi odotuksia, tarpeita ja toiveita sekä keskittymään vastuullisuustyössäsi olennaiseen. Olennaisuusanalyysi auttaa tunnistamaan, mitkä ovat talollesi tärkeimmät vastuullisuuden teemat ja mihin vastuullisuustyössä kannattaa keskittyä.

Sidosryhmien odotuksien lisäksi on tärkeää ymmärtää, millaisia vastuullisuusmielikuvia toimintaasi tällä hetkellä liittyy. Entä millaista vastuullisuuskeskustelua toimialallasi käydään, ja miten kilpailijat niihin osallistuvat? Selvitämme sidosryhmiesi tärkeimmät arvot sekä mielipiteet vastuullisuusviestintäsi nykytilasta ja analysoimme toimialasi vastuullisuuskeskusteluita. Näin organisaatiosi pystyy parhaiten suunnistamaan ja menestymään tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Vastuullisuus kytkeytyy siihen, miten organisaatiosi osoittaa sidosryhmilleen olevansa luottamuksen arvoinen. Tämä edellyttää suunnitelmallista, aktiivista ja jatkuvaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa – mediaviestinnän osaamista unohtamatta. Tuemme mediasuhteiden kestävässä rakentamisessa ja luottamuksen rakentamisessa olennaisten sidosryhmien kanssa.

Palvelumme

 • Vastuullisuusviestinnän nykytila-analyysi
 • Sidosryhmätutkimus ja olennaisuusanalyysi
 • Sidosryhmien luottamusroadmap
 • Toimintaympäristön riski- ja skenaarioanalyysi
 • Mediasuhteet ja teemojen hallinta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttajaviestintä

Työyhteisö ja hyvinvointi

Miten vastuullisuus näkyy työyhteisössäsi? Miten kehität eettistä johtamista ja organisaatiokulttuuria? Mitä yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus tarkoittavat ja eivät tarkoita talossasi? Miten teet näkyväksi toimintasi eettisenä ja houkuttelevana työnantajana sekä lisäät organisaatiosi kilpailuetua motivoituneen henkilöstön voimin?

Vastuullisuus kuuluu talossasi kaikille. Kehitämme eettistä johtamista ja organisaatiokulttuuria, jossa yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus eivät jää vain strategioihin ja juhlapuheisiin, vaan jossa ne ovat yhdessä jaettuja ja arjessa todeksi elettyjä arvoja. Olemme maltillinen kumppanisi, jonka kanssa strategiset valinnat tehdään pitkäjänteisesti.

Vaikka monessa organisaatiossa on whistleblowing-kanava, on henkilöstölle usein epäselvää, mitä kanava käytännössä tarkoittaa. Autamme sinua hyödyntämään whistleblowingin havaintoja organisaatiokulttuurisi kehittämisessä. Kanssamme rakennat myös luottamusta itse whistleblowing-prosessiin. Osallistamme ja innostamme koko henkilöstösi vastuullisuustyöhön ja siitä viestimiseen.

Vastuullinen organisaatio on aina myös vastuullinen työnantaja. Kirkastamme brändiäsi eettisenä työnantajana, kehitämme rekrytointiviestintääsi ja houkuttelemme parhaat osaajat taloosi. Kun nivot vastuullisuuden ja eettisyyden osaksi organisaatiokulttuuriasi, lisäät työyhteisösi hyvinvointia ja pidät kiinni parhaista työntekijöistäsi. Näin kehität parhaiten kilpailukykyä ja luot hyvät tulevaisuudennäkymät.

Palvelumme

 • Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus strategisissa linjauksissa
 • Organisaatiokulttuurin ja työyhteisöviestinnän eettinen kehittäminen whistleblowingin havaintojen pohjalta
 • Työnantajakuvan kestävä kehittäminen ja rekrytointiviestintä

Odotamme yhteydenottoasi

Anne Laajalahti

Anne Laajalahti

johtava viestintäkonsultti, FT, dosentti

+358 50 505 8474
anne.laajalahti@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi