Brunnen Communications – viestintätoimisto

Palvelumme

Työyhteisöt 

Työyhteisöviestintä eli sisäinen viestintä vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka hyvin talossasi viihdytään ja voidaan. Lisäksi sillä on erittäin tärkeä rooli strategian toimeenpanossa, sillä selkeä ja innostava työyhteisöviestintä saa ihmiset sitoutumaan strategiaasi. Hyvä työyhteisöviestintä ei ole nippu konsteja, vaan se on kasvollista ja aitoa johtamista sekä suunnitelmallista viestintää. 

Ei ole sattumaa, että tietyt organisaatiot onnistuvat rekrytoimaan parhaat kyvyt ja työssä viihdytään hyvin. Onnellinen työyhteisö ja tyytyväinen johto syntyvät siitä, että kaikki jakavat yhteiset arvot ja suunnan. Työyhteisön liittää yhteen juuri viestintä ja se, että tärkeiden asioiden kertomiseen on olemassa yhteinen kieli. Toisinaan yhteisön suunta saattaa olla epäselvä, yhteinen äänensävy voi olla hukassa tai yksittäisen asiantuntijan on vaikea sanoittaa asiaansa kansantajuiseksi. Ei hätää, olemme apunasi. Sitoutetaan työyhteisö oivaltavalla ja ennakoivalla viestinnällä yhteiseen tavoitteeseen! 

Työyhteisöviestintä kuuluu kaikille eikä se ei ole vain viestinnän tai johdon asia. Usein törmää kuitenkin tilanteeseen, jossa organisaatio odottaa, että viestintä viestii. Meillä on sinulle keinot, joiden avulla kuorit asiantuntijoista vaikuttavia viestijöitä, joista muutkin ottavat mallia. Samaan aikaan sparraamme johtoa siinä, miten viestiä avoimesti ja aktiivisesti joka tilanteessa – myös niissä vaikeissa.

Lue, mitä teimme yhdessä Lumon Oy:n kanssa!

Viestintäsuunnitelma ja -kalenteri

Muutosviestintä

Viestinnän pelisäännöt

Työntekijälähettilyys ja asiantuntijoiden viestintävalmennus

Lean-viestintä

Viestinnän auditointi

Viestintäsuunnitelma ja -kalenteri

Kenelle viestiä, missä kanavissa ja milloin? Mitkä ovat kunkin kanavan tavoitteet ja miten viestinnän onnistumista mitataan? Viestintäsuunnitelmamme ja -kalenterimme takaavat sinulle tukevan selkänojan päivittäisen viestinnän ohjaamiseen ja tekemiseen. 

Muutosviestintä

Kun sinun tulee sitouttaa henkilöstösi uuteen strategiaan tai kertoa tulevasta yrityskaupasta, tarvitset tehostettua viestintää. Muutoksen edessä olevat ihmiset reagoivat kukin eri tavoin, ja viestinnän tulee huomioida erilaiset kysymykset ja huolet. Hallitulla muutosviestinnällä varmistat, että tärkeä viestisi tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Muutoksessa tärkeintä on määrätietoinen ja näkyvä johtaminen, ja johtamisessa tärkeintä on selkeä viestintä. Viestinnän suunnittelu kannattaa aloittaa samaan aikaan kuin muutoksen suunnittelu, ei vasta sitten, kun muutoksesta tulee viimeistään kertoa. Paras muutosjohtaja on hän, joka puhuu strategiasta käyttämättä lainkaan tuota sanaa. Harva onnistuu tässä yksin, sillä viestinnässä on kyse asioiden sanoittamisesta selkeälle, ihmisille merkitykselliselle kielelle.

Me tunnemme tavat, jolla saat henkilöstösi kuuntelemaan ja sitoutumaan. Varmistamme yhteisen ymmärryksen ja tavoitteen saavuttamisen viestinnän vaikuttavuuden mittareilla, jotka rakennamme työsi tueksi.

Kanssamme voit olla varma, että saat johtoryhmänkin sitoutumaan muutosviestinnän malliin ja keinovalikoimaan. 

Viestinnän pelisäännöt

Joskus organisaation sisäinen viestintä voi olla vain yhden henkilön tai pienen tiimin vastuulla. Viestintä kuuluu kuitenkin tänä päivänä kaikille ja jokainen on vastuussa niin oman kuin kollegoidensa työn kannalta olennaisen tiedon viestinnästä ja sen vastaanottamisesta. Tällöin on myös tarvetta selkeille rooleille, säännöille ja työskentelyn ohjeistukselle. 

Osallistavassa ja ratkaisukeskeisessä, tunnelmaltaan turvallisessa Huoneentaulu-työpajassa nostamme esille ja määrittelemme yhteistä työskentelyä helpottavia asioita: tapoja toimia yhdessä, roolitusta, vastuunkantoa ja yhteisiä käyttäytymissääntöjä.

Peilaamme asioita viestinnän näkökulmasta ja laadimme organisaatiollesi päivittäistä työskentelyä ohjaavan huoneentaulun: mitä sallimme ja mitä emme, mihin kannustamme ja miten iloitsemme yhteisistä onnistumisista. 

Työntekijälähettilyys ja asiantuntijoiden viestintävalmennus

Joko organisaatiosi asiantuntijat säihkyvät somessa? Kehitetäänkö talossasi asiantuntijoiden valmiuksia näkyä ja kuulua eri areenoilla? Rohkaisetko heitä loistamaan ja käymään vuoropuhelua eri yleisöjen kanssa? Ellei, niin olisi varmasti aika vahvistaa asiantuntijoiden ja samalla organisaatiosi ääntä eri kanavissa. 

Asiantuntijoiden suunnitelmallinen vuorovaikutus valituissa kanavissa vahvistaa työnantajamielikuvaa, houkuttelee oikeanlaisia osaajia taloosi ja saa väkesi tuntemaan ylpeyttä työpaikastaan. Avoimuus lisää uskottavuutta ja rakentaa organisaatiosi mainetta. Kun vahvistat asiantuntijoiden viestinnällisiä valmiuksia, rakennat heille erottuvan ja vaikuttavan tavan käydä vuoropuhelua.

Räätälöimme valmennuksemme sinulle sopivaksi, olivatpa asiantuntijanne vasta pohtimassa aktivoitumista tai jo hyvässä vuoropuhelun vauhdissa.  

Lean-viestintä

Lean auttaa sinua johtamaan viestintää arvon tuottamisen näkökulmasta. Lean karsii viestinnästä turhan tekemisen, paljastaa hukat ja vie viestinnän organisaatiostrategian ytimeen. Samalla kun viestinnästä tulee näkyvää ja vaikuttavaa, se luo rauhaa, selkeyttä ja suunnitelmallisuutta tekemiseen.  

Lean-periaatteet tuovat viestintääsi lisää vaikuttavuutta. Viestinnän prosessien lean-johtaminen tarjoaa keinoja tehdä viestintä näkyväksi, tavoitteelliseksi ja strategisesti merkittäväksi.

Lean tekee työsi näkyväksi ja tuo siihen lisää hallintaa ja ennakointia. Leanin avulla varmistat, että myös työn kehittämisestä tulee jatkuvaa. Lean näyttää ja yhtenäistää viestinnän avainprosessit ja karsii tekemisestäsi kaiken turhan. Näin viestinnästä tulee suunnitelmallista ja ennakoitavaa. Lean mahdollistaa myös viestinnän nopean ja notkean reagoinnin ilman että synnytät ympärillesi pullonkauloja.

Viestinnän auditointi

Millainen organisaatiosi viestintäkulttuuri on kollegasi ja johdon silmin? Kuinka hyvin kukin tuntee vastuunsa viestijänä, entä millaista palvelua talosi viestinnältä odotetaan? Organisaation itsearviointimenetelmään perustuva viestinnän auditointi nostaa esille viestintäsi helmet ja näyttää seuraavat strategiset kehityskohteet.  

Toteuttamamme viestinnän auditointi antaa sinulle totuudenmukaisen ja ajantasaisen kuvan organisaatiosi viestinnän tilasta ja vaikuttavuudesta. Kyselytutkimukseen ja syvähaastatteluihin perustuva tutkimuksemme lopputuloksena syntyy visuaalinen raportti, joka on sellaisenaan valmis työkalu johdolle. Vastauksista tekemämme johtopäätökset ratkaisuehdotuksineen näyttävät suoraan viestinnän seuraavat strategiset kehityshankkeesi. 

Viestinnän auditoinnista saat monia hyötyjä 

  • havainnot tulevat oman organisaatiosi sanomina 
  • kerätystä datasta muodostuu täsmällinen kuva talosi viestinnän arvokkaista helmistä ja kipupisteistä 
  • tutkimus saa ihmiset miettimään omaa rooliaan viestijänä 
  • tulokset ja ratkaisusuositukset sitouttavat organisaatiosi jäsenet uudenlaiselle viestinnän tasolle. 

Odotamme yhteydenottoasi

Merja Karjanmaa

Merja Karjanmaa

viestintäkonsultti, FM

+358 50 357 9286
merja.karjanmaa@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi