Brunnen Communications – viestintätoimisto
Brunnenin case: Puutuoteteollisuus nousi otsikoihin

Puurakentaminen nousi kärkiotsikoihin

Oletko huomannut, että puurakentamista on käsitelty mediassa kevään aikana huomattavan paljon? Ei ole sattumaa, että toimittajat eri puolilla maata innostuivat maaliskuussa 2017 tekemään juttuja puun hyödyistä, puutuoteteollisuuden uusista innovaatioista ja vahvistuvasta puurakentamisen teollisesta klusterista.

Brunnen oli mukana rakentamassa medianäkyvyyttä yhdessä asiakkaamme Puutuoteteollisuus ry:n kanssa. Tavoitteenamme oli rohkaista kuntapäättäjiä lisäämään puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ja ylipäätään kaupunkisuunnittelussa. Kuntavaalien alla Puutuoteteollisuus järjesti 12 maakuntakaupungin kierroksen, johon osallistui kaikkiaan noin 600 kuntapäättäjää, virkamiestä sekä rakennus- ja suunnittelualan ammattilaista.

Brunnen aloitti kuntavaaleihin liittyvien teesien muotoilemisen jo syksyllä 2016, jolloin pohdittiin yhdessä asiakkaan kanssa sitä, mikä kuntapäättäjiä ja kuntalaisia rakennusmateriaalien valinnassa motivoi. Puurakentamisessa näimme monenlaisia etuja: ne liittyivät kunnan työllisyyteen, talouteen, ympäristöön ja terveyteen sekä vetovoimaisuuteen. Brunnen rakensi monitasoisen sloganin ’Terve kunta rakentuu puulle’, millä viitattiin yhtäältä kestävään kuntatalouteen ja toisaalta paljon puhuttuihin terveisiin koulu- ja päiväkotitiloihin.

Alueelliset talousluvut kiinnostivat mediaa

Media ei juuri käy seminaareissa ja eräs toimittaja totesikin: olemme havainneet niiden annin lukijoillemme vähäiseksi. Median ajankäytön kannalta on järkevämpiäkin tapoja tehdä juttuja, mutta tuoreelle tiedolle on aina kysyntää. Puutuoteteollisuus ry tilasi Pellervon taloustutkimukselta (PTT) selvityksen toimialan taloudellisista vaikutuksista ja puurakentamisen suhteellisista osuuksista valtakunnallisesti ja alueellisesti.

PTT:n materiaalia työstettiin Brunnenissa kullekin alueelle relevantiksi uutisaineistoksi. Sen jälkeen aineistoa tarjottiin tiedotusvälineille sekä maakunnissa että valtakunnallisesti.  Maakuntien uutisvälineet olivat hyvin kiinnostuneita siitä, miten toimiala menestyy ja miten puurakentaminen kehittyy niiden omalla levikkialueella.

Yhteensä koko maassa lähes 70 toimitusta tai toimittajaa sai henkilökohtaisen yhteydenoton puurakentamisen tiimoilta. Juttuja tehtiin runsaasti, pääviestit nousivat niissä hyvin esiin ja puurakentamisen mahdollisuuksia käsiteltiin positiivisessa sävyssä. Monissa toimitusten kanssa käydyissä keskusteluissa pohjustettiin myös tulevia näkökulmia ja luotiin kontakteja.

Vaikuttajaviestintää puolueiden kautta ja Twitterissä

Vaikuttajaviestinnän saralla seminaareja varten lanseerattiin #rakentuupuulle -hastag, joka yhdistettynä #kuntavaalit -tunnukseen sai monet kuntavaaliehdokkaatkin liittymään keskusteluun Twitterissä. Kun seminaarikiertue maaliskuun lopussa huipentui Helsinkiin, #rakentuupuulle keikkui iltapäivän kolmanneksi suosituimpana tunnuksena! Mediassa olleita juttuja jaettiin runsaasti näillä tunnuksilla ja näin puurakentamisesta kertovaa informaatiota saatiin levitettyä laajalle intressiryhmälle kautta Suomen.

Seuraamme tarkkaan, miten julkisen puurakentamisen eteen tehty vaikuttamistyö alkaa näkyä kuntien hankintapäätöksissä. Kuntapäättäjien jo olemassa ollutta tahtotilaa lisätä puun käyttöä on nyt tuettu käytännön ohjeistuksella ja arvioilla eri rakentamisen vaihtoehdoista. Puolueille myös toimitettiin oma tietopaketti vaalien alla.

Bonuksena syvensimme asiakkaamme mediasuhteita ja vastedes Puutuoteteollisuuden ja Brunnenin on helpompi jatkaa keskustelua puun käytön eduista, missä päin Suomea sitten liikummekaan.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi