Brunnen Communications – viestintätoimisto

Tutkitun tiedon teemavuoden viestintään kirkastamista ja strategista sparrausta

Vuonna 2021 vietettävän Tutkitun tiedon teemavuoden visio on saada kaikki suomalaiset tutkitun tiedon ja luotettavien tietolähteiden äärelle. Brunnen auttoi teemavuoden viestinnän ydinryhmää varmistamaan, että teemavuoden viestintä on varmasti vaikuttavaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteishankkeen viestintäryhmä halusi yhä terävöittää kurssiaan teemavuoden onnistuneen lanseerauksen jälkeen. Maanlaajuisia toimenpiteitä koordinoiva ryhmä pyrki viimeistelemään viestintäsuunnitelmansa, jotta se ohjaisi laajan verkoston kampanjointia kohti yhteisiä tavoitteita. Se valitsi strategiseksi sparraajakseen Brunnenin.

Viestintäryhmä tilasi Brunnenilta ”herättelyä ja pientä strategista ravistelua”. Se toivoi apua teemavuoden elinkaaren hahmottamisessa ja strategisen vaikuttavuuden varmistamisessa. Tavoitteena oli auttaa ydinryhmää valitsemaan vaikuttavimmat viestintätoimenpiteet sekä varmistamaan, että se huomioi sidosryhmänsä ja priorisoi kohderyhmänsä oikein. Myös toimenpiteiden ryhmittyminen vuoden varrelle tuloksekkaasti oli yksi päämääristä. Ryhmä piti tärkeänä, että se saisi yhteisen ymmärryksen tavoitteista ja siitä, miten niitä mitataan.

”Sparrauksen tärkein hoksautus oli teemavuoden viestinnällisen identiteetin eri tasot”, kuvaa teemavuoden pääsihteeri Riikka Mäkikoskela. ”Identiteetin on oltava kirkas sisällä päin ennen kuin voi odottaa tuloksia ulkoisilta kohderyhmiltä. Koordinoijien, verkoston ja yhteistyökumppaneiden on kyettävä toimimaan teemavuoden sanansaattajina selkeän ydinviestin pohjalta: kiteyttämään suomalaisille, mitä hyötyä vuoden avulla tavoitellaan.”

Tutkitun tiedon teemavuosi toteutetaan laajan verkoston ja yli 300 yhteistyökumppanin kanssa. Vuoden tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. Sen aikana toimijat, verkosto ja yhteistyökumppanit, tuottavat tutkittua tietoa esiin nostavia tapahtumia ja tekoja. Teemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä.

Elinkaaren hahmottuminen, tärkein tavoite ja mittarit

Keskellä pandemiaa Brunnen järjesti teemavuoden viestintäryhmälle ennakkokyselyn pohjalta Teams-workshopin, jossa käytiin läpi teemavuoden identiteetti ja tavoiteltu muistijälki, keskeiset kohde- ja sidosryhmät ja näiden pelot ja motiivit, viestinnän strateginen tavoite ja sen mittarointi, ydinviestit sekä vuoden elinkaari ja olennaiset viestintäkohdat.

”Oli kirkastavaa työstää sitä, millä mittareilla vuoden viestinnän onnistuminen voidaan todentaa. Strategiasparrauksessa huomasimme myös, että kaikki vuotta koordinoivat tahot halusivat jättää teemavuodesta jälkeensä tunnejäljen. Pohdimme perusteellisesti, toteutuuko se suunnitelluilla toimenpiteillä”, Mäkikoskela sanoo ja jatkaa:

”Meillä oli myös mielenkiintoinen keskustelu siitä, onko teemavuoden viestinnän tavoitteena saada Suomessa asuvat ymmärtämään, että nyt vietetään teemavuotta vai oivaltamaan tutkitun tiedon merkitys arkensa ja työnsä parantajana. Mielenkiintoista oli pohtia vaikuttavuuden näkökulmasta sitä, onko teemavuosi itsessään brändi ja onko sen tunnettuus tavoiteltavaa.”

”Teemavuoden viestintäryhmä sai strategiakonsultoinnista hyvät askelmerkit viedä vuoden viestintätoimia menestyksekkäästi eteenpäin. Työskentely Brunnenin kanssa auttoi hahmottamaan viestinnän kannalta keskeisiä kulmakiviä ja vahvisti yhteistä näkemystämme teemavuoden viestinnästä”, Suomen Akatemian viestintäjohtaja Riitta Tirronen sanoo.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi