Brunnen Communications – viestintätoimisto
Kuvituskuva

Vaikuttavuutta Karvin viestintään viestinnän strategisia linjauksia syventämällä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi vahvensi alkuvuonna 2023 viestinnän strategisia linjauksiaan. Yhteistyössä Brunnenin kanssa linjauksiin lisättiin viestinnän vaikuttavuuden mittarit sekä viestinnän kriittiset menestystekijät. Samassa yhteydessä syvennettiin Karvin sidosryhmäanalyysia ja määriteltiin Karvin äänensävy.

Aina viestinnän strategisten linjausten laatimista ei tarvitse aloittaa alusta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on itsenäinen viranomainen, joka vastaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin arviointitiedolla kehitetään suomalaista koulutusta entistä paremmaksi. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Aina viestinnän strategisten linjausten laatimista ei tarvitse aloittaa alusta. Karvi oli päivittänyt viestinnän strategiset linjauksensa vuoden 2022 alussa, ja linjaukset olivat yhteistyömme alkaessa monilta osin jo varsin hyvällä mallilla. Viestinnän strategiset tavoitteet oli johdettu Karvin strategisista tavoitteista ja muun muassa viestinnän visio, ydinviesti sekä kärjet yhteiskunnalliseen keskusteluun olivat kirkkaat.

Linjauksista puuttuivat kuitenkin viestinnän vaikuttavuuden mittarit, jotka auttavat viestintää keskittymään strategian kannalta olennaiseen sekä todentamaan viestinnän arvon. Myös sidosryhmäanalyysi kaipasi syventämistä. Tarkentavassa tavoitekeskustelussa päätimme lisätä linjauksiin myös Karvin viestinnän kriittiset menestystekijät sekä äänensävyn.

”Karvissa viestintä ja vaikuttavuus ovat olleet toiminnan kehittämisen painopisteitä jo muutamien vuosien ajan. Arviointitoiminnassa viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä on iso merkitys. Sitä mukaa kun olemme edistyneet tällä saralla, niin odotukset ovat kasvaneet. Myös kasvatus- ja koulutusalan ajankohtaiset haasteet korostavat arviointitoiminnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä”, Karvin yhteisen kehittämispalvelut-yksikön johtaja Hannele Seppälä tiivistää ja jatkaa:

”Koimme, että nyt oli juuri oikea aika saada tukea ja ulkopuolista sparrausta strategisten linjausten syventämiseen. Yhteistyö Brunnenin kanssa auttoi meitä avainasioiden äärelle. Yhteistyö oli hyvin innostavaa, kannustavaa ja tuloksellista.”

Viestinnän strateginen linjaaminen edellyttää yhdessä ääneen ajattelua

Järjestimme Karvin johdolle ja viestintätiimille kaksi työpajaa, joissa lähdimme yhdessä syventämään viestinnän strategisia linjauksia. Johtoajatuksenamme oli koko työskentelymme ajan, että 1) strategian onnistuminen vaatii viestinnän priorisointia sekä yhteistä näkemystä ja suuntaa ja että 2) viestinnän strategisten linjausten avulla viestinnästä saadaan hallittua, tehokasta ja vaikuttavaa. Sekä johdon että viestintätiimin osallistuminen työpajoihin lisäsi vuoropuhelun syvyyttä ja auttoi avainhenkilöitä sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

Koska Karvi oli jo varsin pitkällä viestinnän strategisessa ajattelussaan, pääsimme saman tien pohtimaan yhdessä muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  1. Miten tieteenfilosofiset taustaoletuksemme viestinnästä vaikuttavat viestinnän strategisiin linjauksiimme? Toisin sanoen, miten ajatuksemme siitä, mitä viestintä on ja miten viestinnästä voidaan saada tietoa, vaikuttavat esimerkiksi tapaamme hahmottaa sidosryhmäsuhteita ja kehittää viestintää?
  2. Viestinnän vaikuttavuuden mittarit auttavat todentamaan viestinnän onnistumista ja keskittymään olennaiseen. Miten viestinnän strategista vaikuttavuutta voidaan mitata pitkällä ja lyhyellä aikavälillä? Millaiseen tietoon ja tiedonkeruun tapoihin viestinnän kehittäminen ja johtaminen organisaatiossamme nojaa?
  3. Viestinnän kriittiset menestystekijät ovat asioita, jotka on tunnistettava, sillä ilman niitä ei ole reilua arvioida viestinnän strategista onnistumista. Mitkä ovat viestintämme onnistumisen kriittiset menestystekijät? Mihin ne liittyvät ja kuka niihin voi vaikuttaa?
  4. Sidosryhmien listaamisen ja priorisoinnin ohella sidosryhmäsuhteita on tärkeä jäsentää eri näkökulmista. Miksi juuri tämä sidosryhmä on strategian toteutumisen kannalta tärkeä? Mikä on suhteemme tähän sidosryhmään? Entä miten haluamme jatkossa kehittää tätä sidosryhmäsuhdetta?
  5. Äänensävy vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millainen mielikuva organisaatiosta muodostuu. Siinä, missä ydinviesti kiteyttää, mitä haluamme sanoa, äänensävy kuvaa, miten haluamme sanoa. Äänensävy kytkeytyy myös tunteisiin. Millaisen tunnereaktion haluamme herättää ja jättää – ja miten sen teemme?

”Brunnenin taidokkaasti ja vahvalla asiantuntemuksella vedetyissä työpajoissa oli ratkaisukeskeinen, ajattelulle ja yhteiselle keskustelulle otollinen ilmapiiri. Yhteistyön tuloksena viestinnän linjauksemme ovat entistä kirkkaammat. Meillä on nyt myös entistä paremmat edellytykset seurata viestintämme vaikuttavuutta”, Hannele Seppälä iloitsee.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi