Brunnen Communications – viestintätoimisto
Liiketoiminta ja viestintä

Liiketoiminta ja viestintä – yhteyden vahvistaminen takaa paremman tuloksen ja tarkemman suunnan

Millainen on liiketoiminnan ja viestinnän suhde sinun organisaatiossasi? Osaako johto hyödyntää viestintää liiketoiminnan tukena? Onko viestinnän koko potentiaali valjastettu yhteisen vision saavuttamiseksi vai meneekö arki toimeksiantojen toteuttamiseen? Alla ajatuksia siitä, miksi liiketoiminnan ja viestinnän suhdetta kannattaa vahvistaa ja miten se onnistuu.

Miksi vahvistaa liiketoiminnan ja viestinnän yhteyttä?

Jotta viestintä voidaan nähdä organisaatiossa investointina eikä kuluna, on viestinnän kyettävä puhumaan liiketoiminnan kieltä. Se tarkoittaa viestinnän strategisten tavoitteiden määrittämistä ja selkeää ymmärrystä viestinnän resursseista ja niiden käytöstä. Viestintäjohdolle ja organisaatiolle tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mihin ja miksi viestinnän resursseja käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan. Viestinnän tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit on välttämätöntä johtaa suoraan yrityksen strategiasta.

Kuluna viestintä näyttäytyy silloin, kun tekeminen on jäänyt taktiselle ja operatiiviselle tasolle. Silti voi olla, että viestinnän resurssien käyttö on selkeää ja viestinnän yleisöt on määritelty sekä priorisoitu. Niin ikään vuosisuunnittelu saattaa olla kunnossa ja kampanjat rullaavat. Haaste kuitenkin syntyy siitä, että viestinnän yhteys strategiaan ja liiketoiminnan kokonaisuuteen on jäänyt hyvin ohueksi tai olemattomaksi. Jos strateginen taso ja sen mukanaan tuoma kokonaiskuva puuttuvat, on viestinnän resursseja vaikeaa tai jopa mahdotonta kohdentaa vaikuttavasti.

Käytännössä tämä näkyy siten, että viestinnän resurssien käyttöä ohjaa eri yksiköiden välinen huutoäänestys. Usein isoimman resurssin nappaa voimakkain yksikkö. Kokonaisuuden ja vaikuttavuuden kannalta tarkasteltuna viestinnän voimavarat ovat vain harvoin tehokkaassa käytössä. 

Milloin ja miten vahvistaa liiketoiminnan ja viestinnän suhdetta?

Viestinnällä voi olla vahva ja vaikuttava suhde liiketoimintaan silloin, kun yrityksen strategiaa määritellään. Kuten edellä todettiin, viestintäyksikön vahvuus on sen kyvyssä puhua liiketoiminnan kieltä. Viestintä on johtamista ja johtaminen on viestintää. Viestintä on myös olennainen osa yrityskulttuuria, ja se tekee organisaatiosta konkreettisen ja näkyvän olennaisimmille yleisöilleen.

Viestintäyksikkö voi vahvistaa suhdettaan liiketoimintaan tekemällä itsensä näkyväksi ja tarpeelliseksi. Mutta miten se tehdään?

Vaasan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa (Maarika Maury, 2017*) tarkasteltiin 150 organisaatiota ja 10 000 työntekijää useilta toimialoilta. Tutkituista yrityksistä strategia oli erottautumistekijä vain 13 prosentille. Ylimmästä johdosta 87 prosenttia ei osannut ilmaista omaa strategiaansa! Keskijohdosta oman organisaationsa strategian pystyi kuvaamaan vain 8 ja työntekijöistä 2 prosenttia. 

Herätys meille viestintäihmisille: strategiatyössä ja strategiasta viestimisessä eli strategiaviestinnässä on selkeä paikka ja tarve tehdä itsensä näkyväksi!

Viestintä varmistaa strategian toimivuuden

Ideaalitilanteessa viestintäjohto on mukana päättämässä strategiasta ja varmistamassa, ettei se jää tunnistamattomaksi hötöksi. Viestintäjohdolla tulisi olla varmuutta ja valmiutta kirkastaa strategiaa ja tehdä siitä viestittävämpää eli käyttökelpoisempaa, ohjaavampaa ja innostavampaa. Viestinnällä on iso rooli organisaation vision tai merkityksen (purpose) saavuttamisessa. Sitä tarvitaan vision ja merkityksen paketoinnissa innostavaan, iskevään ja ymmärrettävään muotoon.

Jos viestintä otetaan mukaan vasta strategian toimeenpanoon, voi sisältö osoittautua höttöiseksi ja hankalaksi viestiä. Tällöin strategiadokumentaation viestintäyritykset muistuttavat helposti sian meikkaamista. Vaikka viestintä tuunaisi strategiasta kuinka siistin näköisen ja visualisoisi sen kauniiksi, se tuskin riittää puhuttelemaan henkilöstöä tai auttaa sitä hahmottamaan strategian yhteyttä omaan työhönsä.

Bloggauksen toisessa osassa tarkastelemme johtamisviestintää ja strategista viestintää liiketoiminnan ja viestinnän yhteyden vahvistajana.

Lue blogiduon toinen osa: Liiketoiminta ja viestintä – tukea liiketoimintaan johtamisviestinnällä ja strategisella viestinnällä.

Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

Brändin rakentaja, viestinnän ja markkinoinnin kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus viestinnän ja markkinoinnin esimies- ja asiantuntijatehtävistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi