Brunnen Communications – viestintätoimisto

Miten organisaatiot vahvistavat parhaiten toimintaansa?

Työn merkityksellisyys, psykologinen turvallisuus ja aivotyön kognitiivinen ergonomia nostetaan usein esiin, kun puhutaan asiantuntijan työhyvinvoinnista, tuottavuudesta ja sitoutumisesta työnantajaan. Mutta miten organisaatiot voivat lisätä niin omien työntekijöidensä kuin yleisöjensä sitoutumista heihin? Yksinkertaisesti vahvistamalla luottamusta.

Luottamuksen voi terminä määritellä eri tavoin, esimerkiksi näin: luottamus on varmuus siitä, että jonkun toimintatapa ymmärretään ja ettei joku petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Tunneperäisen luottamuksen ansaitseminen ei ole mikään helppo juttu, mutta sitä voi ylläpitää arkisissa kohtaamissa ja johdonmukaisella toiminnalla. Luottamus on ihmisten välisen yhteistyön perusta ja se näkymätön liima, joka pitää myös työyhteisöt koossa. Taloudellisen pääoman ohella organisaation kilpailukykyyn vaikuttaakin suuresti sen sosiaalinen pääoma. 
 

Luottamus on jälleen uusi musta, eikä suotta

Luottamus nousi tulevaisuuden viestinnän tilaa pohtivassa ProvokeEMEA22 Summitissa keskeiseksi puheenaiheeksi. Edelman on mitannut organisaatioihin kohdistuvaa luottamusta jo 20 vuoden ajan. Sen mukaan luottamus on pohja kaikkien instituutioiden suhteissa, joita he ylläpitävät sidosryhmiensä kanssa.

Luottamukselle rakennetaan niin yrityksiä, organisaatioita, kansalaisjärjestöjä, medioita ja hallituksia. Kyseessä on monitasoinen ilmiö, joka syntyy yksittäisistä hetkistä, ryhmäkokemuksista ja lopulta organisaatioon kohdistuvista odotusarvoista.

Edelman julkaisee vuosittain luottamuksen kehittymisestä eri organisaatioita ja brändejä kohtaan Edelman Trust Barometer -selvityksen.

”The Ultimate currency in relationships between organisations and people”

Näin luottamusta kuvailee Edelmanin Head of Data & Intelligence Toby Gunton ja lisää ytimekkäästi: ”Yhteiskunnallinen johtajuus on nykyään liiketoiminnan ydintoiminto.”  Liiketoiminnasta voidaan muokata yhä vahvempaa rakentamalla luottamusta kohdistetusti eri osa-alueilla ja eri sidosryhmien kanssa. Organisaation ja sidosryhmien keskinäinen luottamus mahdollistaa riskienoton ja selviämisen myös epäonnistumisista.

Edelmanin tekemien luottamustutkimusten perusteella Gunton väittää, että ”luottamus on vakuutus kilpailuhäiriöihin, vastalääke kuluttajien välinpitämättömyyteen ja paras tie jatkuvaan kasvuun. Ilman luottamusta menetetään uskottavuus ja maine voi olla uhattuna.”

Olen samaa mieltä. Jos organisaation toiminta on läpinäkyvää, sidosryhmät ovat valmiita elämään arkea organisaation kanssa. Muuttuvassa maailmassa on inhimillistä astua välillä harhaan. Tärkeintä onkin se, miten virheet korjataan yhdessä sidosryhmien kanssa ja miten heille niistä kerrotaan. Poikkeusviestintävalmennuksissa korostamme usein myös sitä, että toimitusjohtajankin tunteet saavat näkyä.

”It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” – maailman menestyneimmäksi luonnehdittu sijoittaja ja liikemies Warren Buffett

Miten luottamusta voi vahvistaa?

Luottamus on keskeistä kaikissa organisaatioissa ja verkostoissa, joissa ihmiset tekevät yhteistyötä. Sidosryhmien luottamusta on mahdollista tukea ja johtaa suunnitelmallisella viestinnällä. Luottamusta vahvistavaa viestintää voi taas rakentaa monin eri keinoin. Ne valitaan ja räätälöidään organisaation tarpeista ja sidosryhmistä käsin. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa juuri valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan esimerkiksi vaikuttajien avulla organisaatioiden on mahdollista luoda yhteisöllisyyttä ja sitä kautta lisätä sidosryhmien luottamusta organisaatiota kohtaan.

Haluaisitko miettiä kanssamme, millaisilla keinoilla sinun organisaatiosi sidosryhmien luottamusta pystytään vahvistamaan? Mennään kahville, selvitetään tilanne ja rakennetaan yhdessä organisaatioonne vuorovaikutus, joka kantaa eri tilanteiden yli. Loppujen lopuksi on kyse meistä ihmisistä ja tavoista olla yhteydessä toisiimme. Nykymaailma on yhä dialogisempaa ja ajassa vaaditaan faktaan nojaavaa selkeää viestintää ja vastuullista johtamista.

Terveiset EMEA-alueen Sabre Awardseista! Ylsimme alan parhaimpien viestintätöiden kisassa finaalipaikalle Kennelliiton kanssa eettisellä työllämme: ”Covid caused a dog ownership boom, but a dog is not a toy”. Vaikka kirkkainta mitalia ei saatukaan tänä vuonna, niin kiitämme suuresti kaikkia kannustusjoukkojamme!

Merja Karjanmaa

Merja Karjanmaa

Merja pohdiskelee mielellään tapoja lisätä yhteistä ymmärrystä sekä verkkoviestinnän kehitystä ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi