Brunnen Communications – viestintätoimisto
Rakentavalla keskustelukulttuurilla parempaa liiketoimintaa

Rakentavalla keskustelukulttuurilla parempaa liiketoimintaa

Rakentavalle keskustelukulttuurille on nyt tilausta. Tähän tarpeeseen vahva lisä on Yleisradion ja Erätaukosäätiön juuri julkaisema Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke. Myös viestintätoimistoilla on vastuu ja velvollisuus lisätä ja vahvistaa osaltaan rakentavaa keskustelukulttuuria. Siitä hyötyy myös viestintätoimiston asiakas – kuuntelemalla, kunnioittamalla ja ymmärtämällä erilaisia näkemyksiä syntyy parempaa liiketoimintaa.

Viestintäasiantuntijan tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky asettua kuulijan asemaan. Jotta organisaatio tai yritys voi saada oman viestinsä perille, on sen hyvä kuulla ensin yleisöjensä ajatuksia. Onnistunut alku on tutustua keskustelukumppanin arvomaailmaan, motiiveihin ja huoliin. Kun meille huudetaan, reagoimme siihen usein huutamalla takaisin. Se ei kuitenkaan vie keskustelua eteenpäin. Vastahuuto kun ei lisää omaa eikä vastapuolen ymmärrystä siitä, miksi toinen huutaa.

Viestinnän ammattilaiset apuna yleisölähtöisyydessä

Viestintätoimisto on näköalapaikka, jossa saa solahtaa erilaisten yleisöjen ajatusvirtoihin. Toimiston asiakkaana voi aamupäivällä olla etujärjestö, joka ajaa tietyn työntekijäryhmän etua. Iltapäivällä ohjelmassa saattaa olla tapaaminen työnantajajärjestön kanssa, jonka tavoitteena on huolehtia toimialansa elinvoimaisuudesta.

Tällöin viestintätoimisto voi osaltaan lisätä ymmärrystä vaikkapa siitä, että työntekijäjärjestön toimivin viestintätapa suurelle yleisölle ei useinkaan ole neuvottelupöytien tiukka viestintätyyli. Niin ikään viestintätoimisto voi auttaa työnantajajärjestöä tuomaan yleisölähtöisemmin esiin sitä, että myös työnantajat ovat ennustettavien ja kestävien suomalaisten työmarkkinoiden puolella.

Sidosryhmien ymmärtäminen on yksi yrityksen menestyksen kivijaloista

Myös yritysmaailman menestykselle rakentava keskustelukulttuuri on olennaista. Harva yritys menestyy, jos se mielletään ylimieliseksi, etäiseksi tai hyökkääväksi. Useimpien yritysten sidosryhmiin eli yleisöihin lukeutuu niin luottojoukkoja kuin liiketoimintaan ristiriitaisesti tai kielteisesti suhtautuvia. Esimerkiksi rakennetun ympäristön ala jakaa usein lähiympäristönsä asukkaiden ja toimijoiden mielipiteitä. Vaikka valtaosa sidosryhmistä olisi hankkeen puolella, on samaan aikaan tärkeä huomioida ja kuulla niitä, jotka vastustavat hanketta.

Harva yritys menestyy, jos se mielletään ylimieliseksi, etäiseksi tai hyökkääväksi.

Viestijöinä tärkein tehtävämme onkin tunnistaa hankkeelle olennaiset yleisöt ja heidän motiivinsa. Tässä kohtaa puhumme yleensä tunteista, koska voimakkaiden reaktioiden taustalla on mitä todennäköisimmin aito tunne, jota on syytä kunnioittaa. Tästä poikkeuksena mainittakoon trollit, joiden tarkoituksena on aiheuttaa eripuraa ja ristiriitoja kaikissa tilanteissa. Ne voimme tässä yhteydessä jättää omaan arvoonsa.

Ratkaisuhakuisuudella ja rakentavuudella vaikuttavampaa viestintää

Rakentava keskustelu vaatii onnistuakseen halun ymmärtää ja kunnioittaa keskustelukumppanin näkemystä, vaikka se eroaisi omasta. Vaikuttava viestintä on ensisijaisesti ratkaisujen hakemista, ei pelkkien ongelmien esittämistä. Organisaatio, joka esittää vain ongelmia eikä ratkaisuja, on itse osa ongelmaa.

Vaikuttava viestintä on ensisijaisesti ratkaisujen hakemista, ei pelkkien ongelmien esittämistä.

Joten kerrataanpa vielä: Jotta viestinnästä saadaan rakentavaa ja ratkaisukeskeistä, on viestijän tehtävänä ensin ymmärtää mikä on yrityksen tavoite ja mikä on sen tapa ajatella ja toimia.

Vasta sen jälkeen alkaa tutustuminen yrityksen olennaisiin yleisöihin ja niiden motiiveihin, huoliin ja tavoitteisiin. Kun tunnemme sekä organisaation että sen yleisöt, on meillä ainekset rakentavaan vuorovaikutukseen. Ja vasta silloin meillä on erinomaiset edellytykset vaikuttavaan viestintään ja parempaan liiketoimintaan.

PS. Me Brunnenissa olemme ilolla mukana vahvistamassa rakentavaa keskustelukulttuuria. Se on ollut tärkein teemamme viime vuodesta alkaen.

PPS. Tutustu myös muihin keskusteluakulttuuria käsitteleviin kirjoituksiimme täältä: https://brunnen.fi/tag/keskustelukulttuuri/

Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

Brändin rakentaja, viestinnän ja markkinoinnin kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus viestinnän ja markkinoinnin esimies- ja asiantuntijatehtävistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi