Palvelumme

Strateginen viestintä

Strateginen viestintä vaatii pitkäjänteistä työtä. Se on päivittäisiä valintoja ja tekemistä. Viestinnän strateginen konsultointi onnistuu vain, mikäli viestintätoimistolla on syvällinen ote ja näkemys asiakkaan toimintaympäristön ehtoihin ja mahdollisuuksiin.

Tuoreen Taloustutkimuksen (2/2019) mukaan olemme maan parhaita asiakkaan toimialan ymmärtämisessä. Me ymmärrämme tärkeimpien sidosryhmiesi motiivit, erot ja yhtäläisyydet. Autamme sinua hahmottamaan asiakas- eli ostajaprofiilit ja laatimaan heidän palvelemistaan tukevan asiakaspolun ja viestintäsuunnitelman.

Ajatusjohtajuus viestintästrategian avulla

Tarjoamme vankan osaamisen strategisessa viestinnässä. Määrittelemme kanssasi ydinviestin eli erottuvan ja innostavan palvelulupauksen, jonka avulla voit tehdä mieleenpainuvaa sisällöntuotantoa, mediaviestintää ja markkinointiviestintää. Laadimme viestinnän strategiset linjaukset, joita tarvitset vaikuttavan viestinnän onnistumiseen. Saat meiltä myös sisältö- ja digistrategiat, joiden myötä löydät onnistuneen tavan puhutella eri asiakassegmenttejä. Selvitämme asiakkaan jättämän asiakaspolun, jotta viestintä on mahdollisimman tehokasta. 

Rakennamme sinusta alan ajatusjohtajan viestintästrategian avulla. Vahvistamme asemaasi konkreettisella viestintäsuunnitelmalla, joka on käytännöllinen apu jokapäiväisessä viestinnässäsi. Sitoutamme johdon ja esimiehet osallistavissa työpajoissa, sillä he ovat avainasemassa strategisen viestinnän onnistumisessa.

Viestinnän strategiset linjaukset varmistavat oikean suunnan

Strategiset tarpeesi voivat olla myös yhteisten toimintatapojen määrittelyä. Laadimme henkilöstösi kanssa viestinnän linjaukset ja pelisäännöt, joihin jokainen voi ja haluaa sitoutua. Valmistelemme organisaatiosi myös haastavien ja yllättävien tilanteiden herraksi: harkittu ja hyvin suunniteltu viestintä vaatii harjoittelua, yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista yhteiseen viestiin. Toimimme analyyttisesti ja harkiten, ja rakennamme viestinnän eri osapuolia kunnioittavaksi. Vaikean kriisitilanteen edessä et jää koskaan yksin, me tiedämme mitä ja miten kulloinkin viestiä. 

Tiesitkö, että saat meiltä korkealuokkaisen osaamisen myös kansainvälissä toimeksiannoissa, kuten viestintä-, digi- ja brändiasioissa? Toimimme yhdessä luotettujen ja käsin poimittujen paikallisten toimistojen kanssa. Lue lisää kansainvälisestä CommUnity International -verkostosta: https://community-international.com/

Viestinnän Läpivalaisu

Julkisuusanalyysi

Tavoitteiden asettaminen

Viestinnän vaikuttavuuden mittaus

Ydinviestityöpaja

Viestinnän Läpivalaisu

Viestinnän Läpivalaisu näyttää aukottomasti vastaako talosi viestinnän taso tämän päivän ja huomisen vaatimuksiin. Läpivalaisussa analysoimme viestinnän aseman, osaamisen ja resurssit. Näet myös, miten viestintää talossasi johdetaan ja miten sitä tulisi johtaa.

Läpivalaisun avulla saat tutkittua tietoa viestintäkanaviesi tasosta ja käyttökelpoisuudesta verrattuna muiden vastaavien organisaatioiden viestinnän tasoon. Arviointi myös vahvistaa ilmapiiriä, kun ihmisten toiveet tulevat hyödynnetyiksi. Viestinnän Läpivalaisun tulosten avulla varmistut siitä, että oikeat ihmiset työskentelevät heille parhaiten sopivien viestinnän osa-alueiden parissa. Tämän tiedon ansiosta voit myös paremmin ennakoida tulevaisuudessa tarvittavat viestintäresurssit.

Toteutamme Läpivalaisun henkilöstön syvähaastatteluilla. Voimme myös laajentaa haastatteluja viestintäkyselyllä, joka lähetetään laajemmalle vastaajajoukolle. Pisteytämme vastaukset ja annamme niille numeeriset arvot. Tuloksista syntyvät havainnolliset kuvat: mikä viestinnässäsi on hyvin, missä tulee parantaa ja mitkä asiat ovat kriittisen rajan alla ja vaativat välittömiä toimenpiteitä.

Läpivalaisu-työkalu sopii sekä työyhteisöviestintään että ulkoiseen sidosryhmäviestintään. Voit käyttää työkalua myös sähköisesti, jolloin se istuu hyvin eri toimipisteissä olevan organisaation tarpeisiin. Toimiva viestintä tukee koko henkilöstöä, ja rakentaa talostasi halutun työpaikan.

Julkisuusanalyysi

Sinulla on varmasti näkemykset siihen, mistä itse haluaisit juuri nyt keskustella. Mutta tiedätkö ne puheenaiheet, joista et haluaisi keskustella, mutta joista sinulle kriittiset yleisöt keskustelevat silti?
Pelkkä uutisten ja sosiaalisen median keskustelun seuraaminen ei enää riitä. Sinun tulee tietää, ketkä organisaatiollesi tärkeistä aiheista puhuvat, miten ja missä he puhuvat ja kuinka itse näyt keskusteluissa. Jotta voit olla vaikuttava, on sinun tunnistettava viralliset ja epäviralliset mielipidejohtajat. Samalla sinun tulee katsoa, minkä teemojen äärellä nämä mielipidejohtajat ja esimerkiksi kilpailijat viestivät. Meidän mielestämme voidaan puhua maineriskeistä, mikäli organisaatio ei ole suunnitellusti sille tärkeiksi tunnistetuissa keskusteluissa mukana.

Julkisuusanalyysin avulla rakennat vahvan ja varman viestintästrategian. Analyysin avulla löydät takuuvarmasti yleisöäsi kiinnostavat ydinteemat ydinviesteille ja tarinoillesi. Käytämme Julkisuusanalyysissä kehittämäämme sisällönerittelyn työkalua. Analysoimme ne julkisen keskustelun teemat, jotka ovat liiketoimintakriittisiä ja vaikuttavat organisaatiosi maineeseen. Selvitämme myös puheenaiheiden ympärillä käytävän keskustelun voimakkuuden, johtajat ja suunnan. Palvelumme on myös paras tapa rakentaa läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen dialogi sinulle kriittisten yleisöjen kanssa.

Tavoitteiden asettaminen

Huonosti asetetut tavoitteet aiheuttavat puuhastelua, jolla saavutetaan näennäisiä tuloksia. Medianäkyvyyden määrällinen tavoittelu tai digisisältöjen innokas julkaiseminen eivät välttämättä tue ollenkaan strategisia tavoitteitasi. Tavoitteiden epäselvyys taas vähentää arvostusta viestintäyksikköä kohtaan.

Vaikka koko organisaatio valjastettaisiin viestimään aktiivisesti, ei se tee automaattisesti talostasi vaikuttavaa. Sinun tulee tietää, millainen viestintä tukee määriteltyä strategista tavoitetta ja millainen taas ei. Työ alkaa aina viestinnän tavoitteiden määrittelyllä: keitä yleisöjä tulisi puhutella, jotta toivottu strateginen tavoite saavutetaan.

Tavoitteiden asettamistyössä voidaan hyödyntää kehittämäämme Viestinnän Läpivalaisua. Se näyttää mitä asioita viestinnässä jo tehdään hyvin ja mitä on syytä kehittää. Tavoitteet voidaan myös kirkastaa yhteisessä työpajassa.

Viestinnän vaikuttavuuden mittaus

Viestinnän vaikuttavuuden mittaus lisää viestinnän voimaa

Ota pesäero suoritteiden mittaamisesta ja nosta viestinnän työtapa uudelle tasolle. Viestinnän toimenpiteiden kuten uutiskirjeiden määrän sijaan rakennamme sinulle tavoitteellisen mallin viestintään.

Palvelumme lähtee aina liikkeelle tärkeimmästä strategisesta tavoitteestasi, joka voi esimerkiksi liittyä rekrytointiin ja työantajakuvaan, ajatusjohtajuuteen tai maineeseen. Valitsemme oikean KPI:n ja viemme sen viestintään. Rakennamme sinulle vaikuttavuuden matriisin, jonka avulla viestintää aletaan suunnitella toisin: vain tulosta tuottavat toimenpiteet jäävät, ja turha karsiutuu pois.

Viestinnän vaikuttavuuden mittareiden avulla löydät mieleenpainuvan tavan puhutella asiakassegmenttejä, henkilöstöä tai päättäjiä. Saat arvoa tuottavan tavan hyödyntää dataa sisältömarkkinoinnin, viestintäsuunnitelmiesi ja esimerkiksi digisuunnitelmiesi tukena. Lisäksi voit perustella viestintäyksikön funktion paremmin, kun organisaatio alkaa ymmärtää vaikuttavuuteen johtaneet viestintätoimenpiteet.

Ydinviestityöpaja

Ydinviestityöpajassa kiteytämme yhteisen viestin erilaisilla osallistavilla menetelmillä. Tämän jälkeen organisaatiosi jokainen jäsen osaa kertoa yhtenäisesti liiketoiminnasta ja palveluistasi.

Työpajaan voi osallistua kerralla 8-10 henkilöä. Työpaja voi kestää sen yhdessä sovitusta laajuudesta riippuen puolesta päivästä koko päivään. Palvelu voidaan räätälöidä esimerkiksi vain myyntihenkilöstölle, johtoryhmälle, koko työyhteisölle tai yksittäiseen messutapahtumaan. Työpajaa ohjaa yleensä kaksi Brunnenin asiantuntijaa, jotka toimivat fasilitoijien rooleissa. Me siis sekä ohjaamme että autamme henkilöstöäsi ammentamaan omaa osaamistaan ja ymmärrystään mahdollisimman selkeän ja tiiviin ydinviestin luomisessa.

Työpajan avulla väärinymmärrykset ja ristiriidat organisaatiosi luomista mielikuvista vähenevät. Samalla osallistujat sitoutuvat viestiin voimakkaammin, koska he ovat itse päässeet vaikuttamaan sen syntymiseen. Ja mikä tärkeintä, kaikki osaavat esitellä organisaatiosi tilanteessa kuin tilanteessa. Ydinviestiä voi hyödyntää useissa eri tarkoituksissa, esimerkiksi hissipuheen harjoittelussa tai lehdistötiedotteen kivijalkatekstin pohjana.

Odotamme yhteydenottoasi

Terttu Sopanen

Terttu Sopanen

johtava viestintäkonsultti, KTM

+358 40 334 1202
terttu.sopanen@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi