Palvelumme

Vaikuttajaviestintä

Vaikuttajaviestintä on yksinkertaisesti sitä, että tuot näkemyksesi niiden ihmisten tietoon, jotka vaikuttavat sinulle tärkeiden asioiden kehitykseen. Se on osa demokraattista päätöksentekoa: päättäjillä on oikeus ja velvollisuus hankkia tietoa eri toimijoiden näkemyksistä ennen lopullisia linjauksia. Jos organisaatiollasi on annettavaa oman alanne kehittämiseen tai lainsäädännön uudistamisen, kannattaa asiantuntemusta tarjota yhteiskunnan käyttöön.

Vaikuttajamarkkinointi liitetään pitkälti kuluttajabrändeihin, mutta sitä voidaan tehdä myös muuten: yhteiskunnalliset muutoksetkin kaipaavat nimekkäitä ja uskottavia puolestapuhujia. 

Eri keinot ja kanavat luovat tehokkaan kokonaisuuden

On monia tapoja tehdä vaikuttajaviestintää. Juttu valtakunnanmediassa ei välttämättä ole tehokkain tapa, sen eteen joutuu näkemään paljon vaivaa, eikä se yksin välttämättä kanna kovin pitkälle. Tunnetuin ei välttämättä ole vaikuttavin, eikä toivotuin yhteistyökumppani. Siksi on käytettävä monia tasoja ja väyliä saadakseen viestintä juuri oikeiden tahojen korviin. 

Kaikkea vaikuttamista ei tarvitse tai pysty tekemään suoraan päättäjälle tai vaikuttajalle. Suuri osa siitä tapahtuu eturyhmittymien tai -järjestöjen kautta. Onkin tärkeää hahmottaa mikä on oikea vaikuttamisen taso ja kenttä juuri sinulle ja organisaatiollesi. Joskus tarvitaan myös medianäkyvyyttä ja se on hyvä tuki muulle vaikuttajaviestinnälle.

Yksi vaikuttajaviestinnän osamotiivi etenkin etujärjestöillä on niin sanotusti sisäpoliittinen: osoitetaan omille joukoille toiminnan merkitystä ja aktivoidaan jäsenkuntaa. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma esimerkiksi jäsenmaksuilla toimintansa rahoittaville järjestöille. Jäsenillä on oikeus odottaa järjestöltään vaikuttavuutta ja sen pitää näkyä jäsenkunnalle.

Kartta ohjaa perille

Jotta vaikuttajaviestintä olisi suunnitelmallista ja tuottavaa, laadimme sinulle vaikuttamisen kartan. Sen avulla nähdään keitä toimijoita ja osapuolia asiassa ylipäätään on ja millaisin motiivein. Keiden kanssa voi liittoutua ja keihin pitää vaikuttaa? Mikä motivoi ketäkin ja millaiset teemat ovat heille tärkeitä?

Vaikuttamisen kartan avulla nähdään selkeästi, millaisessa maastossa toimitaan. Sen pohjalta voidaan päättää millä strategialla kannattaa edetä ja laatia johdonmukainen vaikuttamisen suunnitelma, jossa konkretisoidaan tarvittavat toimenpiteet.

Vaikuttajaviestinnän strategia ja suunnitelma

Vaikuttajaviestinnän strategia ja suunnitelma

Vaikuttajaviestinnän strategia lähtee sen kirkastamisesta, mitä tavoitellaan. Kiteytämme kanssasi tavoitetta tukevat pääviestit ja niitä avaavat argumentit.

Eri tilanteissa tarvitaan erilaista otetta. Vaikuttamisstrategiassa otetaan kantaa myös siihen, miten laajasti omia joukkoja tai suurta yleisöä on mobilisoitava asian hyväksi tehtävään työhön. Kaikki riippuu siitä, millaisella asialla ollaan. Tärkeää on myös laatia vaikuttavuuden mittarit, jotta pystymme yhdessä arvioimaan vaikuttamistyön onnistumista.

Suunnitelmatasolle ei kannata hypätä liian aikaisin. Vasta kun strategiset linjaukset on laadittu ja kaikilla on niistä yhteinen ymmärrys, valitaan vaikuttamisen tavat ja kanavat. Sitten on sisältöjen ja puhemiesten valmentamisen vuoro – näissäkin olemme käytettävissä. Vaikuttajaviestintä on käsityötä.

Odotamme yhteydenottoasi

Taru Nikulainen

Taru Nikulainen

partneri, toimitusjohtaja, FM

+358 50 325 7347
taru.nikulainen@brunnen.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisenä toimistomme kuulumiset ja pysy aallon harjalla alan trendeistä. Saat kuukausittain ajankohtaisimmat viestinnän uutiset suoraan sähköpostiisi.

Liity tilaajaksi